Minister De Taeyelaan 1968

Minister De Taeyelaan 1968

Minister De Taeyelaan 1968

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Oudenaardsesteenweg tot de Vredelaan. 32 won.
92 bew. Pl. H7.
Door het SK van 12.4.1963 werd aan deze nieuwe straat de naam Alfred De Taeyelaan
gegeven, door de GR van 14.6.1968 gewijzigd in Minister De Taeyelaan. Alfred De Taeye
(Kaprijke 1905 - Leuven 1958) was van 1939 tot 1942 schepen van financiën van Kortrijk.
Hij was arrondissementssecretaris van het Algemeen Kristelijk Werkersverbond en werd in
1946 verkozen tot volksvertegenwoordiger. Van 1948 tot 1950 was hij Burgemeester van
Kortrijk en van 1950 tot 1954 minister van volksgezondheid en het gezin. Zijn belangrijkste
verwezenlijking is de Wet De Taeye van 12.8.1948. Deze wet had tot doel de naoorlogse
woningnood op te lossen. Hiervoor werd een staatstoelage toegekend van 22.000 fr. voor de
bouw van elke goedkope woning bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor elk kind werd de
premie met 20 % verhoogd. In tien jaar tijd hebben 150.000 gezinnen van deze toelage
gebruik gemaakt.
Vroeger lagen aan deze weg beerputten van een paar boerderijen. In 1963 werd de weg
rechtgetrokken en voorzien van een modern wegdek van koolwaterstof. De huizen aan de
oostkant van de laan werden in 1963-64 gebouwd door de Mij. De Goedkope Woning. Aan de
westkant ligt de Rijksschool Campus II, Drie Hofsteden, die zich uitstrekt tot aan de Hugo
Verriestlaan. De Rijksbasisschool II werd geopend op 1.9.1965 en in september 1971
uitgebreid met een middenschool voor vernieuwd secundair onderwijs. De tunnel onder de
spoorweg naar Ronse werd in 1963 aangelegd ter vervanging van een onbewaakte overweg.

Extra info:
Zicht na de aanleg van de Minister de Taeyelaan in juli 1968. Minister de Taeyelaan loopt van de Oudenaardsesteenweg tot de Vredelaan. In 1963 werd deze nieuwe straat aangelegd en werd de naam Alfred De Taeyelaan gegeven maar in 1968 gewijzigd in Minister De Taeyelaan. Alfred De Taeye (Kaprijke 1905 - Leuven 1958) was van 1939 tot 1942 schepen van financiën van Kortrijk. De huizen aan de oostkant van de laan werden in 1963-64 gebouwd door de Mij. De Goedkope Woning.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie