Brand in 1935

Brand in 1935

Brand in 1935

Een brand bij de meubelfabriek van Maurice Degezelle aan de Broelkaai in het jaar 1935. Tegen de noordelijke Broeltoren werd in de 18de eeuw een rij lage huisjes gebouwd die de oostzijde vormen van de Burgemeester Tayaertstraat. Op die plaats werd op het einde van de 19de eeuw de olieslagerij Devos opgericht met een smalle doorgang tussen de firma en de Leie. Na Wereldoorlog I was de firma vervallen en in 1926 kwam er de meubelfabriek van Degezelle. De fabriek brandde in augustus 1935 volledig uit. Voor de nieuwbouw werd in december een gedeelte van de grond onteigend. Hierdoor werd de breedte van de straat tussen de firma en de Leie van 8 op 17 m gebracht. In mei 1972 werd het gebouw omgevormd tot Broelhotel.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie