Balk 8 Hercules en Deianeira.jpg

Balk 8 Hercules en Deianeira.jpg

Balk 8 Hercules en Deianeira.jpg

De Raadszaal op de eerste verdieping van het stadhuis heeft een plafond met stevige, lange eiken balken. De uiteinden van vier houten overspanningen hebben elk een kleurrijk beschilderde versiering. De acht afbeeldingen horen samen. Ze stellen elk een vrouwenlist voor, en de inspiratie daarvoor komt uit de Bijbel, uit de Oudheid of uit middeleeuwse volksverhalen.
Ten slotte biedt de laatste balksloof een vrij origineel beeld, dat onlangs door Y. Bleyerveld en R. Goemaere op vernieuwende wijze geïnterpreteerd werd. Daar waar vroeger aangenomen werd dat hier Lot en zijn dochter te herkennen waren, zijn er nu duidelijke argumenten dat het gaat om Hercules en zijn vriendin Deianeira. Het verhaal gaat als volgt.
Nadat Hercules haar in de steek had gelaten, stuurde Deianeira een boodschapper naar hem toe, die zijn tunica instreek met een speciale liefdesdrank. Zo hoopte ze haar geliefde terug te winnen. Maar, zij wist niet dat deze vloeistof kwaadaardig betoverd was. Toen Hercules de tunica aantrok, begon het gif zijn huid aan te vreten. De held was stervende. Daarvan op de hoogte gebracht, pleegde Deianeira zelfmoord.
De vrouw op de balksloof wijst uitdrukkelijk naar het kleed dat de man, nog met één arm in de hoogte, net aantrekt. Verwachtingsvol kijkt ze hem aan. Maar haar trucje zal verkeerd uitpakken.Object hiërarchie: 1 items