Graaf Gwijde Van Namenstraat

Graaf Gwijde Van Namenstraat

Graaf Gwijde Van Namenstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Stasegemsestraat tot het Sint-
Jansplein. 38 won. 78 bew.
De Graaf Gwijde van Namenstraat was in het begin van deze eeuw een doodlopende straat
aan het Sint-Jansplein. In 1931 stonden er drie huizen. De definitieve lijnstelling werd
vastgelegd door de GR van 13.2.1933. De bestrating van het oudste gedeelte was in oktober
1937 voltooid. In 1955 werd de straat doorgetrokken tot aan de Stasegemsestraat. De
oorspronkelijke benaming Guido Van Namenstraat werd op 14.6.1968 gewijzigd in Graaf
Gwijde van Namenstraat. Gwijde van Namen werd geboren in 1276 en overleed in Parijs in
1311 aan de pest. Hij was de zoon van graaf Gwijde van Dampierre en speelde een
belangrijke rol in de Guldensporenslag.
Aan de oostkant van de straat is het nr. 5 het grafiekatelier Huysentruyt. Het nr. 7 was de
kartonkapperij Van Den Hove, ontwerpen en kaarttekenen voor jacquard weefsels, verhuisd
naar de industriezone te Kuurne. Thans is het Vlaams Ziekenfonds West-Flandria er
ondergebracht en is het een lokaal van de Volksunie. Het nr. 35 is de precisieslijperij Guido
David. Het nr. 39 is de residentie Brighton.
Aan de westkant paalt de tuin van het rustoord Dokter Emiel Lauwers (Zie Sint-Jansplein).
Verderop ligt het clubhuis Sint-Jan en de meisjesschool Sint-Jan, een afdeling van het Ten
Broele-instituut. Het schoollokaal van de zusters Paulinen werd op 15.10.1906 opengesteld.
Het gebouw werd ook gebruikt als noodkerk van de pas opgerichte Sint-Jansparochie. Tijdens
W.O.I was het een Lazaret. Het Sint-Janshuis werd gebouwd in 1953-54.

Extra info:
Muurkapel aan de Graaf Gwijde Van Namenstraat 5.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie