Rijselsepoort 1813

Rijselsepoort 1813

Rijselsepoort 1813

Zicht op de Rijselsepoort vanuit het zuiden, getekend door Serafijn Vermote in 1813. Vanuit het westen kon men Kortrijk binnenrijden door de Rijselsepoort. Alle stadspoorten verdwenen na 1860 definitief uit het stadsbeeld. Tot 1860 was Kortrijk volledig ommuurd en slechts via de stadspoorten toegankelijk. Aan die poorten diende tol betaald te worden op alle in- en uitvoer van producten. Het was de liberale minister van financiën, Walthère Frère Orban die toen de tolrechten afschafte en een nieuw systeem uitwerkte om de steden en gemeenten financieel te compenseren voor het verlies van inkomsten. Door het wegvallen van de tolbarrières kreeg het wegennet van Kortrijk na 1860 een heel ander gezicht. De stadspoorten verdwenen en de stadsgrachten maakten plaats voor nieuwe, brede lanen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie