Moeskroensesteenweg

Moeskroensesteenweg

Moeskroensesteenweg

Info uit "duizend Kortrijkse straten",Egied van Hoonacker, 1986.
A. Van de Torkonjestraat tot de Risquons-Toutstraat.
Vroeger rijksweg 14. Sedert oktober 1985: N 43. 159 won. 428 bew. Pl. C12- B13.
In 1752 was het de Straete van Aelbeke naer Tourcoingne, in 1867 Rue de Courtrai à
Tourcoing en in 1930 Kortrijkstraat. Van ca. 1940 tot 1981 droegen vier verschillende
stukken een eigen naam. Het noordelijke gedeelte was de KORTRIJKSTRAAT. Verder was
het PLAATS. Van de Plaats tot de Papeyeweg was het KAREL HOFLACKSTRAAT en
verderop TORKONJESTRAAT. Door de GR van 13.3.1981 werden die vier benamingen
vervangen door Moeskroensesteenweg. Karel Hoflack (Zonnebeke 1869 - Aalbeke 1934)
werd in 1869 benoemd tot coadjutor in Noordschote. Van 1897 tot aan zijn overlijden was hij
onderpastoor in Aalbeke. Hij was zeer konservatief-katoliek en weigerde elke benoeming tot
pastoor in een andere parochie om in Aalbeke te kunnen blijven.
De Moeskroensesteenweg werd in 1769 geplaveid over een breedte van 4 m. De weg zelf was
toen 8 tot 10 m breed. De sloping in 1950 van de kerkhofmuur en in 1967 van de huizen nrs.
79-87 gebeurde om de weg te verbreden. Ook het voorgebouw van het kasteel van Allart
moest het ontgelden. De weg beschrijft aan het kasteel een bocht en was daar zo smal en
gevaarlijk, dat de volksmond sprak van “’t Gat van Aalbeke”. Ter hoogte van de Lauwsestraat
werden in 1973 verkeerslichten geplaatst. De Moeskroensestraat is nu de langste straat van
Aalbeke en telt het grootste aantal bewoners.
Aan de oostkant van de Moeskroensesteenweg lag achter het huis nr. 49 de weverij Labis,
opgericht in 1955. Op de zuidhoek van de Knokstraal stond tot in 1964 een kapelletje met als
opschrift “P.D.V. 1824”. De processie hield er halt om te bidden. Achter de kapel, waar nu de
garage Devos ligt, stond de gemeenteschool. Dit gebouw was van 1955 tot 1972
gemeentehuis. Het nr. 55 was tot 1970 café Bij Lucien, vroeger café Arthur, twee voornamen
uit de familie Coulombier. het nr. 57 was café Au Renard. In het herenhuis nr. 63 woont
Georges Neyrinck, van 1964 tot 1976 de laatste burgemeester van Aalbeke. Het nr. 63 was
café Lucien en het nr. 65 café Gemeentehuis. Tot 1955 was het ook gemeentehuis van
Aalbeke. Vroeger was het café Au Casino. Sedert 1978 is het huis onbewoond. Wat verder
ligt het laatste gemeentehuis van Aalbeke. Het dossier voor de bouw werd goedgekeurd door
de GR van 23.10.1954. Pas op 29.10.1972 werd het gebouw ingewijd. De gemeentelijke
bibliotheek, sedert januari 1980 een filiaal van de Kortrijkse stadsbibliotheek, is er
ondergebracht.
Op het nr. 71, de noordkant van de Bergstraat, werd in 1912 de nieuwe pastorie gebouwd naar
de plannen van architect J. Carette. De oude pastorie lag tussen de huidige pastorie en het
gemeentehuis. Tijdens een inbraak bij pastoor Grawet in 1897 werd de inbreker betrapt door
muziekmeester Decock, die hem doodschoot.
Het nr. 75 is café In den Beer, vroeger A l’Ours, met ernaast Edelweiss, lokaal van het
A.C.W., K.A.J. en de K.W.B. Het nr. 79 was café de la Place, nu bank B.A.C. Het nr. 81,
tegenover de Lauwsestraat, is de timmermanswerkplaats Deveugle. Op die plaats lag de l8de
eeuwse herberg De Croone. Het was toen de vergaderplaats van baljuw, burgemeester en
schepenen. Deze herberg bestond nog in 1934. Het nr. 83 was in het begin van deze eeuw
Café Français. Het was tevens een graanhandel. Het nr. 85 was tot W.O.I café Maison Rouge,
in de wandeling ‘t Rood Huis. Op het nr. 93, een elektriciteitswinkel, was van 1929 tot rond
1960 het tabaksbedrijf van Jerôme Loncke gevestigd. Ernaast staat het onbewoonde en
vervallen kasteel van Allart. Het werd rond 18.00 gebouwd en werd voor het laatst bewoond
door de Noordfranse industrieel Georges Allart (1874-1962). Tegenover de Papeyeweg stond
café A la Croix d’Or, in de volksmond ‘t Kruiske, omdat aan dit huis een kruis bevestigd was.
Het huis verdween in 1967, toen de weg verbreed werd.
Heel wat verder is het nr. 163 sedert 1984 bar Bilitis. Het nr. 213 is bar Le Copa, vroeger café
In de Autobus, gebouwd in 1932 en zo genoemd naar de bushalte. Aan het nr. 219 liggen de
kantoren van de firma Monserez, dealer van de auto’s B.M.W. en exploitant van de
autobuslijn Kortrijk-Moeskroen. Op het nr. 221 liggen de kantoren van het autobusbedrijf
Monserez, gesticht in 1927. Op die plaats lag café De Leeuw en van 1950 tot 1965 café
Bristol. De werkhuizen van de firma Monserez liggen aan de overkant van de straat. Het
derde huis voorbij de Talpenhoekstraat, nr. 231 nu slagerij Van Damme, was vroeger café De
Sterre. De boerderij en herberg De Sterre bestond al in 1762 en lag toen enkele huizen ten
noorden van de Talpenhoekstraat. Voor W.O.I stond achteraan de vogelmast van de
handboogschutters. Het nr. 287 was voor 1940 café De Bascule, omdat er voor de herberg een
weegbrug stond. Tot 1975 was het café La Chasse Royale en tot 1980 café Routier. Thans is
het café In ‘t Sterhoekske. De scherpe bocht van de weg werd op die plaats in 1967
gedeeltelijk rechtgetrokken.
Het nr. 363 was vroeger café Royal. Het nr. 369 is café De Panne. Het nr. 379 was vroeger
café De Sterreberg, lokaal van het A.B.V.V. Het is thans bar Chez Jacquie. Het hoekhuis voor
de spoorweg was café A la Barrière d’Aalbeke, vroeger Café des Sports. Het huis werd in
1975 afgebroken. Aan het einde van de Moeskroensesteenweg is er een toegang tot de firma
L. De Poortere met het station van Aalbeke (Zie Louis De Poorterestraat).
In het herenhuis aan de westkant van de Moeskroensesteenweg, tegenover de Knokstraat,
woonde dr. Van Overschelde en nadien dr. Vande Putte. In het midden van de 19de eeuw
woonde er notaris Pycke. Het nr. 72 is de garage Fiat en het nr. 74 het kantoor van notaris
Van Haesebrouck. Op de plaats van die twee huizen stond de brouwerij in 1826 van
Cottignies en nadien van Christiaens. De brouwerij werd in 1827 door brand volledig
vernield. Zij stopte in 1957. Benevens bier werd er ook water en limonade verkocht onder de
benaming Sterreberg.
Het eerste gebouw voorbij de Lauwsestraat was tot 1975 het eerste brandweerarsenaal van
Aalbeke. Het houten torentje diende voor het drogen van de brandweerslangen. Het nr. 94 is
een kantoor van de Bank Brussel Lambert.
Heel wat verder, bijna op de hoogte, lag in de 19de eeuw en vroeger het Bistierbos. Rond 1900
werd dit verwilderd bos gedeeltelijk als park aan gelegd en werd het kasteel De Sterre
gebouwd. Het werd bewoond door Leman-Vandekerkhove. Bij het uitbreken van W.O.II werd
het door de eigenaars verlaten. Uitgewoond door soldaten en verenigingen, werd het in 1970
gesloopt. Dr. L. Himpe bouwde er een landelijke villa.
Het nr. 150 was voor 1955 café Den Anker. Het nr. 220, de zuidhoek van de Doomanstraat, is
bar Tip-Top en voor 1930 café Au Repos des Voyageurs. Het nr. 230 was tot 1970 café Rio,
kantoor van het socialistische ziekenfonds. Op het einde van de Moeskroensesteenweg, voor
de slagbomen van de spooroverweg ligt de toegang tot de Tuileries du Sterreberg, opgericht in
1907. De schoorsteen van de pannenfabriek is 59 m hoog. In 1955 waren er 297 werknemers.

Extra info:
Pastorie van Aalbeke gelegen in de Moeskroensesteenweg.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie