Driekerkenstraat

Driekerkenstraat

Driekerkenstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Bi. Van Bissegemplaats tot de Overzetweg. Buurtweg met groot
verkeer nr. 148. Lengte 751 m. 99 won. 266 bew. Pl. C7.
De Driekerkenstraat is een van de oudste wegen van Bissegem. Hij verbond de oude
dorpskern met de Meensesteenweg. In het landboek van 1740 is het de Kerkstraete. In BW is
het buurtweg 1 of KERKSTRAAT. Om verwarring te voorkomen met de vier andere
Kerkstraten in Kortrijk, werd de naam gewijzigd in Driekerkenstraat (GR 13.3.1981), naar de
drie verschillende kerken die deze straat kende.
De Driekerkenstraat werd in 1909 bestraat, toen de eerste brug over de Leie gelegd werd (Zie
Overzetweg). In 1964 werden er aan de straat belangrijke verbeteringswerken uitgevoerd. Op
3.4.1907 besliste de GR de snelheid in deze straat te beperken tot 10 km per uur. Bij een
verkeerstelling uitgevoerd op 28.2.1955 werden er 1483 wagens geteld.
De laatste zondag van mei wordt in de Driekerkenstraat en omgeving Bissegem-Ommegang
gevierd. Deze wijkkermis zou in 1890 ontstaan zijn en omvat nu ook een eucharistieviering
voor de overledenen, een gezinszoektocht, een tekenwedstrijd voor kinderen en een
wielerwedstrijd voor vrouwen langs de Kerkvoetweg, Neerbeekstraat, Hendrik Dewildestraat
en Jozef Verhaeghestraat.
Aan de oostkant van de Driekerkenstraat is het nr. 3 de apotheek Stas. Het nr. 27 is sedert
1960 het Parochiaal Centrum, lokaal van de volksdansgroep Nele. Voorheen was het de
Patronaatzaal met de parochiale bibliotheek. Op het nr. 47, tegenover de Hendrik
Dewildestraat, werd in 1872 de tweede kerk van Bissegem gebouwd. Het was een neoromaanse
kerk, die in 1899 al te klein geworden was. Thans wordt het schip van de kerk door
de firma Delaere gebruikt als houtmagazijn. Op de zuidhoek van de Kerkvoetweg is het nr.
176 café De Nieuwe Brug. Aan het kruispunt van de Vrije Aardstraat ligt het kerkhof. In het
midden van het kerkhof stond vroeger het eerste kerkje van Bissegem. Het verdween in 1898.
Aan de westkant van de Driekerkenstraat is het nr. 2 de pastorie, gebouwd in 1899-1900. Het
nr. 4 is het klooster van de zusters van St. Vincentius à Paulo en de meisjesschool, opgericht
in 1899. In het nr. 18, aan de overkant van de Neerbeekstraat, woonde dr. Dumortier en
daarna dr. Aimé Devlies (Moorsele 1889- Bissegem 1961). Op de noordhoek van de Hendrik
Dewildestraat stond café Au Casino. Het café werd door de GR van 31.10.1961 aangekocht
voor sloping om de Hendrik Dewildestraat te verbreden. Op de zuidhoek van de Joseph
Verhaeghestraat staat de kapel van O.-L.-Vrouw van de Harteklop. Aanvankelijk stond de
kapel aan de Leie (Zie Vlaskaai). In 1889 werd in de Driekerkenstraat een nieuwe kapel
gebouwd, die in 1912, toen de straat verbreed werd, gesloopt werd voor de huidige kapel.
Verderop staan er 13 uniforme woningen, in 1950 gebouwd door de Mij. Leieland. Het nr.
110 was café ‘t Oud Gemeentehuis. In de vorige eeuw was daar inderdaad het gemeentehuis
ondergebracht. De huizen nrs. 120-124, aan de overkant van de Vrije Aardstraat, vormden
vroeger de kloosterschool. Deze meisjesschool werd in 1853 gesticht door twee religieuzen
uit de congregatie van de H. Vincentius te Deftinge onder impuls van Jan Devos. Een
hardsteen aan de zijgevel herinnert aan dit gebeuren “AMDG / pro educatione pauperum /
erxit / Joannes Baptista Malou episc Brug. / 4juni 1853”. De zusters verlieten in 1900 de
gebouwen voor hun nieuwe school, waarna gevluchte Franse dominicanessen er hun intrek
namen. In 1910 kwamen er Franse kapucijnen wonen, die enkele jaren later naar Nederland
uitweken.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie