Sint-Maartenskerkhof

Sint-Maartenskerkhof

Sint-Maartenskerkhof

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Pleintje aan de noordkant van de Sint-Maartenskerk. 3
won. 5 bew. Pl. F7.
Het kerkhof rond de Sint-Maartenskerk zal wel even oud zijn als de kerk. In 1315 verschijnt
de benaming In atrio ecclesie beati Martini en in 1352 Sente Martins kerchove. In de 16de
eeuw was er ook sprake van het Blendekenskerkhof. Het Maertenskerckhof lag zowel ten
noorden als ten zuiden van de kerk. Alleen het deel aan de noordkant heeft zijn naam
behouden. De laatste lijken werden er in 1784 begraven, toen de Magdalenakapel als
begraafplaats ingericht werd. In 1807 werd het plan opgevat om het kerkhof te ontruimen. In
1853 werden trottoirs aangelegd. In 1859 werd het pleintje verlaagd. Om het stilstaand water
te laten afvloeien werd een ondergrondse riool aangelegd. In 1959 kwam er een parkeerplein.
Nu staan er op het stemmig pleintje zes oude linden en twee treurwilgen.
Aan de westkant van het Sint-Maartenskerkhof stonden er in het begin van deze eeuw twee
cafés: nr. 1 In de Eiffeltoren en Sint-Arnoldus.
Aan de noordkant was het eerste huis, de hoek van het straatje naar de Begijnhofstraat, van in
het begin van de 19de eeuw tot in de jaren 1930 café De Maandag. Na W.O.II werd er het
sociaal werk Kinderwelzijn ondergebracht. Toen in 1855 het huis naast De Maandag
afgebroken werd, werd op de hoogste verdieping een grote hoeveelheid gouden munten
gevonden. Het waren munten uit 1661 met de afbeelding van Lodewijk XIV. In het nr. 7 werd
voor W.O.II een moord gepleegd. De huizen aan de noordkant werden in 1979 door het
stadsbestuur aangekocht.
In het huis op de noordoosthoek was van 22.12.1872 tot 7.12.1967 de dekenij ondergebracht.
Ferdinand Van de Putte was de eerste en Jozef Verheecke de laatste deken die er woonde. Het
huis werd volledig verbouwd en maakt sedert 19.11.1982 deel uit van het cultureel centrum
van de stad. Een zijdeur naast de dekenij verleent toegang tot het Begijnhof.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie