Meiweg

Meiweg

Meiweg

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Condédreef tot de Pottelberg. 37 won. 109 bew. Pl. F8.
De Meyeweg of buurtweg 74 komt voor in de Atlas van de buurtwegen van 1845 en was toen
884 m lang. Het gedeelte tussen de Pottelberg en Hoog Mosscher heette in de wandeling de
Rode Dreef. Het gedeelte tussen Hoog Mosscher en de Condédreef was tot na W.O.II een
smal pad. In 1939 werd er in dit gedeelte een huis opgetrokken. Op 18.8.1939 besloot de GR
de straatnaam Meiweg te behouden. In 1954 stonden er een twintigtal huizen, maar de straat
was nog niet aangepast. Op 11.12.1954 publiceerden de misnoegde bewoners in Publicity een
open brief gericht tot de burgemeester, om hun ongenoegen kenbaar te maken: “er waren nog
geen riolen, het afvalwater moest in een open gracht lopen en het rijvlak was slechts in een
richting berijbaar”.
Ca. 1968 werd aan het westelijke gedeelte van de straat de parochiekerk van het H.-Hart
opgericht. Door een K.B. van 25.12,1959 werd de nieuwe H.-Hartparochie opgericht. Het
gebouw dat opgetrokken werd aan het westelijke einde van de Meiweg was aanvankelijk
bedoeld als feestzaal en parochiecentrum. De plannen van een afzonderlijke parochiekerk
werden verlaten en de feestzaal werd als parochiekerk ingericht. Tussen de kerk en de
Pottelberg bouwden de paters van de H.H.Harten hun klooster. In 1983 verbleven er 12
paters.

Extra info:
Zicht op de Meiweg na de wegeniswerken van 1962.
De Meiweg is gelegen tussen de Condédreef en de Pottelberg. Het gedeelte tussen de Pottelberg en Hoog Mosscher heette in de volksmond de Rode Dreef. Het gedeelte tussen Hoog Mosscher en de Condédreef was tot na W.O.II slechts een smal pad.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie