Algemene Jaarvergadering 1986

Algemene Jaarvergadering 1986

Algemene Jaarvergadering 1986

Op 2 juni 1986 had in de Kortrijkse Hallen de Algemene Jaarvergadering plaats van de Kamer voor Handel en Nijverheid met achteraf een receptie en diner. Gastspreker was toenmalige Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid, Guy Verhofstadt. In zijn tafelrede had de Minister het vooral over het herstelbeleid na het Sint-Annaplan. Het plan bevatte een 50-tal concrete maatregelen om het
begrotingstekort terug te brengen tot 7% van het BBP.
De Minister (uiterst links) werd bij zijn aankomst aan de Hallen opgewacht v.l.n.r. door Senator J. Laverge, Burgemeester Jozef De Jaegere en Directeur van de Kamer voor Handel en Nijverheid Jo Libeer.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie