Plechtigheden Sint Maartenskerk

Plechtigheden Sint Maartenskerk

Plechtigheden Sint Maartenskerk

Op de derde zondag van september organiseerde de Confrerie van O. L. Vrouw der VII Weeën in de parochiale kerk van Sint Maartens een octaaf van 16 september t.e.m. 23 september. Dit maal was een Volle Aflaat te verdienen identiek aan deze van Portiuncula. Portiuncula’ (kleinigheid, niemendalletje) was de naam die de jonge Franciscus destijds gaf aan het zesde-eeuws verkommerde Mariakapelletje buiten de muren van Assisi. In 1208 werd het door hem gerestaureerd en werd bekend door de Portiuncula-aflaat. Die kon men ter plaatse - later ook elders - telkens opnieuw (toties quoties) verdienen door kerkbezoek en gebed, doch toen enkel op 1 of 2 augustus. Hiervan komt het woord 'pesjonkelen' of ‘persjoenkelen'. Hiermee wordt het meerdere keren achter elkaar de kerk in en uit lopen om de aflaat te verdienen omschreven.Vooral op Allerzielen liepen destijds veel mensen hun parochiekerk in en uit. Het ging immers om een zogenaamde ‘toties-quoties’-aflaat, d.w.z. dat men een aflaat verdiende telkens als men de kerk binnenging en er bepaalde gebeden bad.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie