Ruitersweg: Ruiterclub Gulden Spoor

Ruitersweg: Ruiterclub Gulden Spoor

Ruitersweg: Ruiterclub Gulden Spoor

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Doodlopende straat aan de Abdijkaai. 9 won. 35 bew. Pl. G6.
Deze straatnaam werd gegeven door het SK van 15.4.1960 omdat de weg leidt naar een
ruitersclub In de 18de eeuw was het een voetpad dat van de Gentsesteenweg naar de Leie liep.
Het zuidelijke gedeelte van deze weg werd afgeschaft na het graven van het kanaal in 1858-
59.
In de 19de eeuw lagen aan weerskanten van de Ruitersweg de uitgestrekte openluchtblekerijen
van Vercruysse-Descamps. Op de hoek van de Ruitersweg en de Schuttersstraat lag van 1922
tot 1960 de firma Teintureries et Apprêts Van Nieuwenhuyse. Sindsdien is er een afdeling van
Vetex gevestigd waar similileder vervaardigd wordt. Op 18.3.1944 ontstond er in de fabriek
een begin van brand veroorzaakt door een Engelse fosfoorbom. Aan de westkant van de straat
tegenover Vetex, staan woonhuizen, waaronder d’Oude Abdij, die gebouwd werden door
Reyntjens. In 1873 werden ter hoogte van dit buitengoed vier onderaardse gangen blootgelegd
van elk twee verdiepingen van 1,9 m hoogte. Deze gangen behoorden tot de Groeningeabdij
die aan de westkant van de Ruitersweg lag. Aan het einde van de Ruitersweg links ligt sedert
1939 de Kortrijkse Jacht- en Kanoklub. Rechts liggen de gebouwen Ter Wilgen, lokaal van de
ruitersclub Gulden Spoor, gesticht in 1938 door B. Steverlynck. Door het oefenterrein van 4
ha vloeit de Groeningebeek nog in open lucht.

Extra info:
Voorstelling van de verschillende ruiterclubs voor de jumping op de terreinen van ruiterclub Gulden Spoor. De club was gelegen aan de Ruitersweg.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie