Aalbekeplaats

Aalbekeplaats

Aalbekeplaats

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
De naam Plaetse komt al voor in 1717. Door de GR van 14.1.1960 werd de Grote Plaats ingedeeld bij de Lauwsestraat terwijl de Kleine Plaats de Plaats werd. Om verwarring te voorkomen met de andere Plaatsen in Groot-Kortrijk werd het door de GR van 13.3.1981 "Aalbekeplaats".
Volgens Gysseling komt de naam Albeccam voor in 1136 en betekent dit woord uit het Germaans alha,
“eland” of aela “aal” + baki “beek”. Het is mogelijk dat de oorsprong te vinden is in de
kronkelende Palingbeek op de grens van Rekkem. In de omgang spreekt men nog van de
Kleine Plaats voor het deel van de Plaats dat paalt aan de Moeskroensesteenweg. Vroeger
werden de huizen in de Moeskroensesteenweg, tegenover de kerk, ook meegerekend met de
Plaats.
De Sint-Corneliuskerk vormt het centrum van de gemeente. De l6de-eeuwse kerk werd in
1694 door de Fransen in brand gestoken. Elf jaar later werd een nieuwe kerk gebouwd naar de
plannen van de Kortrijkse bouwmeester J.B. Casaer. In 1825 werd de kerk vergroot en kreeg
ze haar huidige uitzicht. In 1983 werd er een winterkapel aangebouwd. De kerk van Aalbeke
is bekend voor haar relikwieën van de H. Cornelius, die aangeroepen wordt tegen stuipen,
kinderziekten en ziekten van het hoornvee. De jaarlijkse noveen begint op 16 september.
Gedurende 9 dagen worden de relikwieën tentoongesteld. De volkstoeloop die vroeger
aanzienlijk was, neemt sedert enkele jaren weer toe, vooral uit Noord-Frankrijk. L. Slosse
schreef dat in 1900 7000 mensen belezen werden tijdens de “St.-Cornildagen”.
Rondom de kerk lag het kerkhof, omgeven door een muurtje waaraan, vlak tegenover de
Bergstraat, een torentje gebouwd was. Het kerkhof werd afgeschaft door het SK van 3.3.1944.
Het muurtje met het torentje werd ca. 1950 afgebroken, zodat de Moeskroensesteenweg
verbreed kon worden. Het kerkhof zelf werd ca. 1969 opgeruimd. Het pleintje rond de kerk
werd in 1978 een parkeerplein. Midden op de Kleine Plaats werd op 29.8.1920 het
gedenkteken voor de gesneuvelden onthuld. Aalbeke telde tijdens W.O.I 20 slachtoffers
waaronder 6 militairen. (Duizend Kortrijkse Straten)

Extra info:
Zicht op de in de omgang "kleine plaats" genoemd, palend aan de Moeskroensesteenweg. Rechts de calvarie aan de achterkant van de Sint-Corneliuskerk.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie