Watermolenwal Heule-Watermolen

Watermolenwal Heule-Watermolen

Watermolenwal Heule-Watermolen

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Izegemsestraat tot de Hoge Dreef. 18 won. 47 bew. Pl.
E5.
In de 19de eeuw en vroeger was deze weg de kortste verbinding tussen Heule-Watermolen en
Heule. In de Atlas van de buurtwegen was het buurtweg 31 of Watermolenweg. In 1930 komt
de benaming BOSTAARDVOETWEG voor. Later werd het de Watermolenstraat en sedert
13.3.1981 is het de Watermolenwal. In de 19de eeuw was deze weg 1078 m lang en kwam hij
aan de Hoge Dreef heel wat verder uit. Thans is dit westelijke uiteinde afgeschaft.
Aan het begin van de Watermolenwal was het zuidelijke hoekhuis met de Izegemsestraat van
1925 tot 1980 de smidse van Maurice Allegaert. Enkele huizen verder, tegen de Heulebeek,
staat de bekende watermolen. De molen werd al vermeld in 1284. Hij was eigendom van graaf
d’Ennetière. In 1942 werd de molen door een maalderij op elektrische drijfkracht vervangen.
Het rad werd in 1955 verwijderd. André Vanhoutte was de laatste molenaar. In 1979 werd het
molenhuis door het stadsbestuur aangekocht en in 1983-84 ingericht als Kultureel- en
Jeugdcentrum.
Aan de noordkant van de Molenwal staat de kerk van de H.-Godelieve. De kerk werd in 1865
gebouwd ter vervanging van een andere kapel. Zij vormt het Centrum van de Sint-
Godelieveparochie, opgericht bij KB. van 20.10.1907. Bij de kerk is de straat aanzienlijk
breder. Het is het centrum van het gehucht in 1660 genoemd Watermeulen Plaetse.
Aan het nr. 4 liggen de gebouwen van de gesubsidieerde vrije basisschool Sint-Godelieve.
Verderop is het nr. 32 de weverij Verilin. In de bocht gaat een fiets- en wandelpad naar de
Hoge Dreef ter hoogte van de Izegemsestraat. Nog verder maar nu aan de westkant ligt het
kerkhof van Heule-Watermolen dat in 1908 aangelegd werd. Van hier af wordt de
Watermolenwal een fiets- en voetpad, dat voorbij de boerderij Albers uitkomt op de Hoge
Dreef, vlak voorbij de Sociale woningen gebouwd door Heulse Heerd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie