Etienne Sabbelaan

Etienne Sabbelaan

Etienne Sabbelaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Sint-Denijseweg tot de Schaapsdreef. 4 won. 27 bew.
Pl. H9.
In het landboek van 1770 was dit een veldweg. In de l9de en de eerste helft van de 20ste eeuw
was het een gedeelte van buurtweg 39 of SINT-CORNELISWEG, die van Sint-Anna naar het
gehucht Langwater liep, dit is de grens met Zwevegem aan de Oudenaardsesteenweg. Door
het SK van 19.3.1971 werd aan een gedeelte van de Sint-Cornelisweg de naam STIJN
STREUVELSLAAN gegeven. Om na de fusie verwarring te voorkomen met de gelijknamige
laan in Heule, werd de Stijn Streuvelslaan in Kortrijk op 13.3.1981 omgedoopt in Etienne
Sabbelaan. E. Sabbe (Oostende 1901 - Kortrijk 1969) was doctor in de wijsbegeerte en
letteren. Van 1955 tot 1968 was hij algemeen rijksarchivaris. Tijdens deze periode, in 1964,
werd in Kortrijk het eerste arrondissementsdepot van het Rijksarchief geopend. Etienne Sabbe
publiceerde het standaardwerk De Belgische Vlasnijverheid. Zijn overlijden onderbrak het
opmaken van een geschiedenis van Kortrijk. Hij was ereburger van Kortrijk.
De Etienne Sabbelaan werd in 1972 volledig heraangelegd en verbreed.
Aan de oostkant van de laan ligt de universitaire Campus KULAK, die 80 ha beslaat. Het
eerste academisch jaar werd geopend op 12.10.1965. De lessen werden toen nog gegeven in
het Vormingsinstituut. In het kader van het B.P.A. nr. 33 Kortrijk Zuid-Oost verkocht het
stadsbestuur in 1968 11 ha grond aan de universiteit. Het faculteitsgebouw van de
wijsbegeerte en letteren werd op 6mei1972 ingewijd in aanwezigheid van Mgr. De Smedt,
rector Piet De Somer en eerste minister Gaston Eyskens. Het Studentenhuis Kulak, nr. 57,
werd in 1972 opgericht. Een eventuele verdere uitbreiding van de Campus is mogelijk in de
ruimte tussen de Etienne Sabbelaan, Ambassadeur Baertlaan, Bad Godesberglaan en
Tarweveld. In 1983 werd een studentendorp geopend.
Aan de westkant van de Etienne Sabbelaan werd door het O.C.M.W. op 1.4.1979 de bouw
aangevat van een kliniek voor chronische zieken van 90 bedden. In 1982 werd evenwel de
bestemming gewijzigd en werd het een verzorgingstehuis voor invalide bejaarden, dat op
12.5.1984 officieel opengesteld werd en de naam Lichtendal kreeg.
De hoeve aan de westkant van de laan was in de l7de-l8de eeuw het goed te Gorgem of Hoog
Monjoye, dat 12 bunder groot was. In de l9de eeuw was het de Beeuwsaarthoeve. Onder het
impuls van stadsadviseur Bert Dewilde werd de hoeve ingericht tot Nationaal Vlasmuseum.
Het woonhuis werd herberg De Vlasblomme waarvan het meubilair afkomstig is uit de
gesloten herberg De Neerbeek in Bissegem. Het museum werd op 3.4.1982 plechtig
opengesteld door premier Wilfried Martens. Op 18.11.1982 vereerde prinses Paola het
museum met haar bezoek. Op 20.5.1984 bezocht koning Boudewijn I het museum, dat een
grote publieke belangstelling kent.
Verderop, is het nr. 5 boekhandel Acco.

Extra info:
Foto van een vinkenzetting in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk. Deze vinkenzetting werd georganiseerd naar aanleiding van het achtendertigste Belgisch kampioenschap op 28 juni 1998.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie