Johanna Van Constantinopel

Johanna Van Constantinopel

Johanna Van Constantinopel

Gravin Johanna, geboren omstreeks 1200, stond jarenlang alleen aan het hoofd van het graafschap Vlaanderen. Haar vader, Boudewijn IX, die in 1202 op kruistocht vertrok, werd in 1204 keizer van Constantinopel. Het jaar daarop werd hij echter gevangen genomen in de strijd tegen de Bulgaren en verdween zonder een spoor na te laten.In 1212 werd Johanna uitgehuwelijkt aan Ferrand van Portugal. Deze werd echter na de slag van Bouvines (1214) gedurende 12 jaar vastgehouden door de Fransen. De gravin stierf in 1244 in Marquette nabij Rijsel.Johanna Van Constantinopel wordt beschouwd als de stichteres van het Kortrijkse begijnhof.Het is bekend dat de gravin in 1242 een huis kocht dat ze schonk aan de begijnen. Een stichtingsdatum of stichtingsakte is evenwel niet bekend. In de 19e eeuw werd 1241 als officieel stichtingsjaar aangenomen, waardoor men in 1891 de 650e verjaardag kon vieren. Het beeld kwam er naar aanleiding van deze viering.De gravin heeft een perkament in haar hand, een verwijzing naar de stichtingsakte van het begijnhof. Aan haar voeten staat een verkleind model van de begijnhofkapel.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie