Kleine Pontestraat

 Kleine Pontestraat

Kleine Pontestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Hellestraat tot de Kardinaalstraat Lengte 560 m. 36
won. 119 bew. Pl. D9.
In 1681 was het de Straete naer Marckebeek. De benaming Kleine Pontestraat of buurtweg 18
komt voor vanaf 1846 (BW). In 1936 werd de straat geplaveid over een breedte van 3 m. Het
onteigeningsplan voor verbeteringswerken werd goedgekeurd door de GR van 10.5.1968.
Rond 1973 werd de weg verbreed en werd een tarmacwegdek aangelegd.
Bij de hoek van de Kanunnikenstraat stond een vlaswindmolen. Hij verdween in 1889. Op de
noordhoek van de Moteweg stond tot 1919 café De Nieuwe Wandeling. Het was het lokaal
van De Lustige Rokers. Op de zuidhoek van de Moteweg werd in 1976 een l7de-eeuwse hoeve
gerestaureerd en ingericht als Van Clé-kinderboerderij, waar kinderen vertrouwd worden
gemaakt met huisdieren en het kweken van pluimvee. Ook tuinieren en broodbakken wordt er
aangeleerd. De hoeve was vroeger bewoond door de familie Nuyttens.

Extra info:
Speelvijver met ligweide tussen de Kleine Pontestraat en de Hellestraat ter hoogte van het Ontmoetingscentrum van Marke.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie