Ballerina en man (2/2)

Ballerina en man (2/2)

Ballerina en man (2/2)

In opdracht van de stad startte Joost Declercq, cultureel bemiddelaar, samen met Buurtwerk Veemarkt in 2003 een overleg met de bewoners van de Veemarkt in functie van de integratie van een kunstwerk in de publieke ruimte.Na verschillende vergaderingen met het buurtwerk en de bewonerswerkgroep van de Veemarkt, werd gekozen voor de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol. De kunstenaar werd uitgenodigd naar Kortrijk om de locatie te bezichtigen. Hij creëerde dit werk specifiek voor de Veemarkt, rekening houdend met de wensen van de buurtbewoners.De kunstenaar stelde een beeldengroep samen bestaande uit twee gekleurde bronzen beelden die levensgrote figuren voorstellen: een mannelijke figuur en een ballerina.De ballerina staat sierlijk op een rode bol, hoog verheven op een paal, de man, in alledaagse kledij, staat op een aantal solide gestapelde betonnen schijven van verschillende formaten. Rustig en gelaten overschouwen ze het plein. De beelden zijn aanwezig maar dringen zich niet op aan de toeschouwer. De kunstenaar besliste bij de plaatsing om geen contact te maken tussen de beelden onderling. Ze staren elk een eigen richting uit. Beweging of expressie is bewust weggelaten ten voordele van een innerlijk psychologisch leven.In het oppervlak van de bronzen beelden vinden we sporen die herinneren aan het werkproces van het beitelen in hout. Het is typisch voor deze kunstenaar bij wie het beeldhouwen op zich staat en niet ondergeschikt is aan een boodschap of betekenis.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie