Rijselsestraat

Rijselsestraat

Rijselsestraat

Noordelijk gedeelte van de Rijselsestraat. .Aan de noordkant van de Rijselsestraat stond in de 16de-17de eeuw het huis De Swane met ernaast De Kleine Swane. Tijdens de inneming van Kortrijk door de Malkontenten in 1578 stond De Swane in brand. Die gebeurtenis staat afgebeeld op een gravure van Aitsinger. De Swane heeft ook dienst gedaan als politiebureau. Toen De Swane door het stadhuis ingepalmd werd, verhuisde de politie naar een huis in de Leiestraat, dat nadien Het Zwaantje genoemd werd. Het nr. 4 heette in de 19de eeuw In de Paternoster; men verkocht er messen en paternosters. Julien Liebaert werd er in 1848 geboren. Sedert ca. 1930 was er de sportwinkel Tigris, die in 1960 uitgebreid werd met het huis nr. 2, voorheen de muziekwinkel L’Art Musical. Tigris is op het nr. 2 gebleven, terwijl het nr. 4 sedert 1984 het Chinees restaurant The Great Wall is. Het nr. 6 was in de 17de eeuw De Croone, nu de winkel van keukengereedschap Geers. Het huis nr. 8, hoekhuis van de Papenstraat, heette De Wyckewaecke, wat toevluchtsoord voor de rondgaande wacht betekent. De gevel uit 1715 werd tijdens W.O.II zwaar beschadigd en in 1946 afgebroken. Na de oorlog woonde er tafelhouder Arco, nu juwelier Geldhof.Het nr. 10, de westhoek van de Papenstraat, heette Sint-Joris. Deze naam komt al voor in 1478. De Gentse Sint-Pietersabdij inde van 1281 tot 1777 een rente van 15 schellingen parisis per jaar op dit huis. De 17de-eeuwse trapgevel werd vernield door het bombardement van 2l.7.l944 Het huis nr. 12 heette in de 17de eeuw Het Paradis. Tot aan de verbouwing na de oorlog waren er in de kelders nog Romaanse gewelven. Het huis heeft n twee achtergevels, versierd met Corinthische kapitelen. Het nr. 16 is een deur met een smalle gang die toegang verleent tot een bouwvallig onbewoond huis In de 19de eeuw stonden daar drie bewoonde huisjes. Het nr. 18 is de boekhandel Het Volk. Het nr. 20, hoekhuis van het Sint-Michielsplein, is het kantoor van notaris Boes. Gesmede ankers in de trapgevel vermelden het jaartal 1573. In feite is het een nieuwe gevel uit 1889. Minister Jules Vanden Peereboom werd in 1843 in dit huis geboren. Inv. AG 1025

Object hiërarchie: 1 items

Locatie