Tuinstraat

Tuinstraat

Tuinstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Vlasmarkt tot de Spoorweglaan. 15 won. 26 bew. Pl. F7.
De Tuinstraat behoorde oorspronkelijk tot de Stockerstrate (Zie Lekkerbeetstraat). Van de
16de eeuw tot de 18de eeuw was het de WEDUWENSTRAETE, Oude Weduwenstraete, Arme
Weduwestraete en op het einde van de 18de eeuw Weverstraete nu Thuynstraetje. De
benaming Thuynstraete komt voor vanaf 1734 en is ontleend aan het perceel en het huis Den
Groenen Thuyn, dat aan het einde van de straat lag. Een tuin betekende in het
Middelnederlands omheining of omsloten ruimte. Deze benaming is gebleven, met
uitzondering voor de periode 1807-14 toen de straat Rue de la Barrière heette.
In 1560 was er een huis d’ Oude Quackelbeen. In de 18de eeuw was het tweede of derde huis
aan de oostkant van de straat Het Quackelbeen. In het begin van de 18de eeuw woonden er
hoofdzakelijk wevers in de Tuinstraat. In 1815 waren er 21 huizen en 93 bewoners. In de 19de
eeuw behoorde de straat tot de arme volkrijke buurten van de stad. In het begin van de straat
lag er aan de westkant een steegje met drie huizen die omstreeks 1956 gesloopt werden. Aan
de oostkant van de straat lagen twee aanpalende beluiken van elk drie en vier huizen. De GR
van 21.11.1955 besloot die huisjes aan te kopen, te slopen en de grond opnieuw te verkopen.
Nu wordt die grond gebruikt als garage en parkeerterrein.
De Tuinstraat liep aanzienlijke schade op tijdens de bomaanval van 27.7.1917. Verdwenen
cafés uit het begin van deze eeuw zijn: In den Transvaal, Au Marchand de Lin, In de Paraplu
en In Boma. Op 27.2.1954 werd aan de westkant van de straat de nieuwe automatische
telefooncentrale plechtig ingewijd. De eerste centrale werd in 1886 opgericht in het
gerechtshof en telde toen 25 abonnees. Toen de centrale in 1907 naar het nieuw postgebouw
op de hoek van de Graanmarkt overgebracht werd, waren er 200 abonnees. Tijdens W.O.I
mocht men niet telefoneren. In 1909 waren er 254 en in 1940 2.400 abonnees.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie