Magerstraat - de Hoeve met pilaar in de Magerstraat 57

Magerstraat - de Hoeve met pilaar in de Magerstraat 57

Magerstraat - de Hoeve met pilaar in de Magerstraat 57

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied Van Hoonacker, 1986.

H. Van de Groenestraat tot de Sentestraat. Lengte 2200 m. 63 won. 173
bew. Pl. C2.
De benaming Maegerstraetgen komt al voor in 1717. In 1733 was het de Straete leedende van
het Poucke goet naer Cortryck. In BW is het buurtweg 14 of Magerstraet. Van 1890 tot 1910
was de officiële benaming Magerschapraaistraat. Een schapraai is een voorraadkast. Daarna
werd het opnieuw de Magerstraat.
Halfweg de Magerstraat loopt er naar de Wittestraat een verbindingsweg, die ongeveer in het
verlengde ligt van de Grijsperrestraat en die nu meegerekend wordt met de Magerstraat. Over
de bedding van deze weg is er een jarenlange betwisting geweest tussen het gemeentebestuur
van Heule en de erfgenaam van de bedding, de la Croix d’Ogimont, burgemeester van Mont-
St.-Aubert. Deze eigenaar verbood regelmatig toegang langs deze weg, omdat de gemeente
deze bedding niet had aangekocht. Deze eis is evenwel vervallen sedert de gemeente het
openbaar karakter van deze weg kan aantonen: een wegverharding met asfalt en openbare
verlichting.
Aan de Magerstraat stonden er voor W.O.II zes vlaszwingelarijen. Tussen de twee
wereldoorlogen in waren er cafés: nr. 42 De Neergrave, nr. 45 De Krikke en In de
Magerstraat. Bij de boerderij van Norbert Maes zien we een kapel ter ere van O.-L.-V. van
Banneux, gebouwd in 1939 ter vervanging van een vroegere kapel. De vorige landbouwer,
André Desmet, werd in 1978 als oudste boer van Heule (82 jaar) volgens een oude traditie
begraven. Zijn lijkkist werd op de schouder van zes boeren vanaf de hoeve naar de kerk van
Sint-Katharina gedragen.

Object hiërarchie: 1 items