Leeuw van Vlaanderenlaan 1948

Leeuw van Vlaanderenlaan 1948

Leeuw van Vlaanderenlaan 1948

Info uit "duizend Kortrijkse straten",Egied van Hoonacker, 1986.
Van de Groeningelaan tot de Veldstraat 25 won. 62
bew. Pl. G6.
Vanaf de Wandelingstraat tot de Vaartstraat bestond er tot 1891 geen enkele verbinding
tussen de Veldstraat en de Groeningelaan. Om voor de bewoners van de Veldstraat de toegang
tot de stad te vergemakkelijken, besloot de GR van 22.8.1891 een straat van 25 m breedte aan
te leggen tussen de Veldstraat en de Groeningelaan. De straat werd hetzelfde jaar nog
aangelegd en aanvankelijk RAIKEM’S DREVE genoemd. Deze naam bleef in de wandeling
voortbestaan tot aan W.O.II. Robert-Félix Raikem (Menen 1829- Kortrijk 1910) had een
textielfabriek aan de Groeningelaan. Op 29.7.1881 kreeg hij de toestemming om de gevel van
zijn fabriek te verhogen. Hij was bevelhebber van de brandweer en majoor-chef van de
burgerwacht. Wegens de nabijheid van het Groeningemonument werd door de GR van
24.2.1902 de Raikem’s Dreve herdoopt in Leeuw Van Vlaanderenlaan.
Tot na W.O.I verkeerde deze laan in slechte toestand. In 1923 schreef de lokale pers “dat wie
de weg niet gewoon is er ‘s avonds zijn benen kan breken”. Als het regende, was het een
modderpoel. Hierom werd aan de GR gevraagd de talrijke putten te laten vullen met
steenbrokken. Enkele maanden later werd de straat definitief geplaveid. De 14 platanen en
andere bomen, die de middenberm versieren, zijn van rond 1900. Het nr. 23 is het herenhuis
dat in 1906 gebouwd werd voor dokter Alfons Depla, die er woonde tot in 1918. Een
gedenkplaat in de zijgevel herinnert eraan dat dokter Depla in 1920 als activist ter dood
veroordeeld werd en dat hij in 1924 in ‘s-Gravenhage in ballingschap overleed.

Extra info:
Ochtendsfeer in de Leeuw van Vlaanderenlaan in juli 1948. Foto genomen door Roland Lammens.
De laan loopt van de Groeningelaan tot de Veldstraat en noemde aanvankelijk Raikem's Dreve. Deze naam bleef in de volksmond voortbestaan tot aan W.O.II. De platanen en andere bomen, die de middenberm versieren, zijn rond 1900 aangeplant.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie