Guido Gezellestraat

Guido Gezellestraat

Guido Gezellestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Deken Zegerplein tot de Broelbrug. 1 won. 5 bew.
Pl. F6.
In de l8de eeuw maakte de Guido Gezellestraat deel uit van de Handboogstraat. In 1795 zien
we de afzonderlijke benaming Rue Lombaerde en in 1808 Rue du Mont de Piéte. In de 19de
eeuw werden de huisnummers meegerekend met de Handboogstraat, hoewel de benaming
Rue du Lombard nog voorkwam. Deze straatnaam mag niet verward worden met het l7de
eeuwse Lombaerdestraetjen, nu de Dolfijnkaai. Door de GR van 2.8.1897 werd aan het
straatje tussen de Broelbrug en de O.-L.-Vrouwekerk de naam RUE DU LOMBARD,
BERGSTRAAT gegeven. Berg is de volkse uitdrukking voor de Berg van Barmhartigheid,
die in deze straat lag. Deze officiële straatnaam was slechts een kort leven beschoren. Op
4.12.1899, een week na het overlijden van Guido Gezelle, keurde de GR met eenparigheid
van stemmen het voorstel van Theodoor Sevens goed, om de straat voortaan Guido
Gezellestraat te noemen. Guido Gezelle bracht de langste termijn van zijn leven in Kortrijk
door. Van 1872 tot 1889 was hij onder pastoor van de O.-L.-Vrouweparochie. Van 1889 tot
1893 was hij directeur van het rusthuis voor rijke dames, gehouden door de Zusters van het
Kindje Jezus. Daarna was hij rustend pastoor tot zijn vertrek uit Kortrijk. Gedurende zijn
Kortrijkse periode publiceerde hij The Song of Hiawatha, Tijdkrans, Rijmsnoer en zijn
Volledige Werken. Verder schreef hij talrijke bijdragen in Loquela, de Gazette van Kortrijk,
Rond de Heerd enz. .
In tegenstelling met de meeste Kortrijkse straten, werden de straatstenen van de Guido
Gezellestraat niet met asfalt bedekt. De oude kasseistenen passen uitstekend in het kader van
de O.-L. Vrouwekerk en de Broeltorens.
Aan de westkant van de straat ligt de ingang van het Algemeen Rijksarchief en de Stedelijke
Bibliotheek (Zie O.-L.-Vrouwestraat). Het smalle trottoir aan deze kant van de straat werd in
de lente van 1980 verbreed.
Aan de oostkant van de straat lagen in de l6de eeuw de Grote Doel en de Kleine Doel. In de
Grote Doel vergaderde het kapittel van kanunniken. Tegenover de Handboogstraat werd in
1929 een afdeling van de Zusters Paulinen gebouwd. Op die plaats stond op het einde van de
vorige eeuw het rusthuis van de Zusters van het Kindje Jezus. Guido Gezelle woonde van
1890 tot 1894 in het kleine huisje, dat eraan paalde.

Extra info:
Stedelijk museum gezien vanuit de Guido Gezellestraat. Foto van 1975.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie