Algemene Jaarvergadering 1986

Algemene Jaarvergadering 1986

Algemene Jaarvergadering 1986

Op 2 juni 1986 had in de Kortrijkse Hallen de Algemene Jaarvergadering plaats van de Kamer voor Handel en Nijverheid met achteraf een receptie en diner. Gastspreker was toenmalige Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid, Guy Verhofstadt. In zijn tafelrede had de Minister het vooral over het herstelbeleid na het Sint-Annaplan. Het plan bevatte een 50-tal concrete maatregelen om het
begrotingstekort terug te brengen tot 7% van het BBP.
Bij aankomst van de Minister was er aan de Hallen ook protest van enkele vakbondsmilitanten.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie