Preshoekstraat

Preshoekstraat

Preshoekstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
A., M. Van de Vagevuurstraat tot de Kapelhoekstraat. 104 won. 344
bew. Pl. C9-B11.
In 1629 was het de Strate nar ‘t goet te Nieuwenhove , in 1632 Straete van Marcke naer tgoet
te Nieuwenhove , in 1780 Straet loopende van de Plaets naer ‘t goed te Tollenaers en vanaf
1827 Preshouckstraet. In BW van Marke is het buurtweg 8 of Preshouckstraet. In BW van
Aalbeke behoorde de straat tot buurtweg 4 of Markestraet en buurtweg 6 of Preshoekstraet.
Later werd de hele straat in Aalbeke MARKESTRAAT en vanaf 13.3.1981 Preshoekstraat,
omdat de straat er in het verlengde ligt van de straat met dezelfde naam in Marke. De
Preshoekstraat werd in 1899 bedekt met grint en in 1969 met tarmac.
Aan de oostkant van de straat ligt tegenover de Andreas Vesaliusstraat de ruitersclub
Saeftinge. De nummers 91-135 zijn 23 twee aan twee gebouwde uniforme huizen, in 1966-67
opgetrokken door de Mij. Mijn Tehuis uit Marke. Hel werk werd uitgevoerd door de p.v.b.a.
Desomber uit Menen. Het nr. 181 was café De Gravee en nr. 183 De Keiweg. Het nr. 223 was
café De Suikerij. Ernaast lag de cichoreibranderij Verhaeghe, die tot 1950 gewerkt heeft.
Voorbij de Gladiatorenstraat loopt een kleine doodlopende straat naar het Oosten. In de
volksmond is het de KLEINE PRESHOEKSTRAAT. In het begin van deze eeuw was het de
Grote Kave, omdat daar de schoorsteen stond van de zwingelarij D’Hespeel. In dit straatje
staan zeven huisjes. 50 m meer naar het oosten ligt het Waterhof, een hoeve die vroeger
omwald was. In Aalbeke ligt in de nabijheid van de weg het goed te Nieuwenhove of ‘t Groot
Hof. De toegang langs de Preshoekstraat werd onderbroken door de aanleg van de A 17 (Zie
Kapelhoekstraat).
Aan de westkant van de Preshoekstraat was het nr. 14 café Sint-Sebastiaan en nr. 48 Het
Boldershof. Er lag daar een bolletrog. Voorbij de Gladiatorenstraat ligt het goed te Tollenaars.
De heerlijkheid Tollenaers wordt al vermeld in de 14de eeuw. Voor de aanleg van de autoweg
A 17 was deze hoeve met haar 50 ha de grootste hoeve van Marke. Bij de hoeve staat nog een
cichorei ast.

Extra info:
De Preshoekstraat in 1962-1963. De Markebeek treedt buiten haar oevers. Deze overstroming toont ons het doodlopende straatje even voorbij de Gladiatorenstraat. In het begin van de 20ste eeuw noemde men deze hoek 'Aan Speels Kave'. Rond die tijd torende immers nog de schoorsteen van de vlaszwingelfabriek D'Hespeel boven de huizenrij uit.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie