Balk 1 Adam en Eva.jpg

Balk 1 Adam en Eva.jpg

Balk 1 Adam en Eva.jpg

De Raadszaal op de eerste verdieping van het stadhuis heeft een plafond met stevige, lange eiken balken. De uiteinden van vier houten overspanningen hebben elk een kleurrijk beschilderde versiering. De acht afbeeldingen horen samen. Ze stellen elk een vrouwenlist voor, en de inspiratie daarvoor komt uit de Bijbel, uit de Oudheid of uit middeleeuwse volksverhalen.
Allereerst krijg je, in de hoek achteraan links van de schouw, de meest fundamentele vrouwenlist ooit, het verhaal van Eva. Het boek Genesis vermeldt: “Op de zesde dag schiep God Adam en Eva, samen met de planten en dieren”. God had hen uitdrukkelijk verboden de vruchten te eten van de ‘boom der kennis van goed en kwaad’. Eva werd door een slang overgehaald om toch van het fruit te eten. Ze zou zich als God voelen, “kennende goed en kwaad”. Daarna verleidde zij Adam om ook een appel te proeven, en hij beet toe. “Toen hun beider ogen geopend waren, bemerkten ze dat ze naakt waren. Zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten”.
We zien Adam en Eva voorgesteld met vijgenbladeren. Tussen hen beiden kronkelt in de boom een slang naar boven met het bovenlijf van een vrouw. Het “slechte” wordt hier al meteen als vrouwelijk aangekondigd.

Object hiërarchie: 1 items