Halewainstraat Marke anno 1952

Halewainstraat Marke anno 1952

Halewainstraat Marke anno 1952

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Kloosterstraat tot de Vagevuurstraat, 23 won. 40 bew. Pl.
C9.
Deze straatnaam is ontleend aan het l8de- eeuwse toponiem het Hallewainstuck. Dit
driehoekige perceel lag ten noorden van de Markebeek, in de hoek gevormd door de
Kloosterstraat en de Vagevuurstraat. De Halewainstraat loopt dwars door dit land. Vroeger
was het Hallewainstuk eigendom van de familie d’Halewain. Een erfgenaam trad in het
klooster te Marke. Hierdoor ging de eigendomstitel over naar de v.z.w. Klooster van de
Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis. In de volksmond heette deze straat vroeger de
Tabaksnijderstraat, omdat de tabaksnijder Derveaux er woonde.
De Halewainstraat werd ca. 1966 aangelegd. Het westelijke gedeelte van de straat is een
voetpad. Een tweede voetpad verbindt de straat al over de Markebeek met de Pater Omer
Devosstraat. Aan de noordkant van de straat staan 12 sociale woningen, ca. 1959 gebouwd
door het O.C.M.W. van Marke.
Een beeld uit 1952. De Halewainstraat, die de verbinding vormt tussen de Vagevuurstraat en de Kloosterstraat, werd in de volksmond 'Toebaksnijders Wegelke' genoemd. De huizenrij, hier op de achtergrond, kreeg 'Toebaksnijders Reke' als naam. In 1959 werden, in opdracht van de Commissie van Openbare Onderstand (het huidige OCMW) twaalf sociale woningen gebouwd voor senioren.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie