Rekollettenstraat 1965

Rekollettenstraat 1965

Rekollettenstraat 1965

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Overleiestraat tot de Noordstraat. 80 won. 194 bew.
In 1795 waren er 16 huizen en 43 bew. Pl. F6.
In 1477 was de benaming CLOOSTERSTRAETKEN in 1485 Straetkin alsoe men gaet ter
Cloester waert, in 1571 en 1726 Cloosterstraetken, in de 17de eeuw Frére Mineurstraetjen en
in 1714 Grauwe Broerstraetkin. Vanaf 1719 is het Recolettestratien , naam die alleen
wijzigingen in de spelling gekend heeft. Zo besloot de GR van 14.6.1968 de naam
Recollettenstraat te wijzigen in Rekollettenstraat. De Rekollettenstraat ontleent haar naam aan
het klooster waarheen de straat leidde. Het klooster van de Graubroeders of Minderbroeders
werd op Overleie gesticht in 1458. De eerste mis werd gelezen in de schuur van
Spillekenshof, waar hun klooster gebouwd werd. De kerk werd in 1486 in gewijd. In 1578-80
werd het klooster geplunderd. Het brandde in 1603 af en werd herbouwd. In 1794 werden de
paters verjaagd en in 1805 werd de kerk afgebroken. De overblijvende gebouwen werden tot
woningen omgebouwd. Van 1838 tot 1843 was het krankzinnigengesticht van dr. De Jaeghere
er ondergebracht. Wegens de vochtigheid van de lokalen werd het tehuis naar Sint-Anna
overgebracht. Tot in 1944 waren er nog huisjes met gewelven uit het oude klooster.
Het Rekollettenklooster lag in het midden van de huidige Rekollettenstraat. Het oude
Kloosterstraatken was dan ook maar 60 m lang en ook veel smaller dan nu. Het gaf uit op de
kloosterpoort. Tot in 1879 bestond nog een groot deel van het klooster en was het beluik nog
door een muur omgeven. Op 12.7.1879 sloot het stadsbestuur een overeenkomst met de
eigenaars van het beluik: Boutry, Jules Vanden Berghe en de wwe. Léon Heldenbergh. Mits
zij vrijstelling op grondbelastingen kregen, schonken zij de nodige grond om door het beluik
een straat aan te leggen, die tot de Gasstraat zou doorlopen. De stad zou de kosten dragen van
riolering, nivellering en de straatstenen. De richtlijn werd vastgelegd door het K.B. van
10.10.1879. Het werk werd in 1880 uitgevoerd. Op 24.1.1891 besloot de GR de
Rekollettenstraat verder aan te leggen tot aan de Noordstraat en op 19.6.1905 de straatbreedte
op 12 m te brengen. Hiervoor werden enkele huisjes van de Cité Boutry en een rij huizen aan
de zuidkant van de straat kant Overleiestraat afgebroken. De huizen van de Overleiestraat, die
de toegang tot de straat vernauwden, werden pas in 1949 gesloopt.
Aan de zuidkant van de Rekollettenstraat lag er een steegje op de plaats waar nu het
parkeerplein van de verzekeringen De Vriese ligt. Het nr. 15, de oosthoek van de
Burgemeester Schinkelstraat is het café Uilenspiegel, vroeger café Dresseur. Het nr. 17, de
westhoek, is café Goal, vroeger In den Huidevetter. Het nr. 19 is de wapenzaak W. Bostyn.
Het nr. 23 is de tariferingsdienst van de A.K.O. (Apothekersvereniging van Kortrijk en
omliggende). Het nr. 27 a is sedert 1979 de druk bezochte Taverne Schinkel, lokaal van de
oudste duivenmelkersvereniging van Kortrijk, de Luchtklievers, gesticht in 1903. Op de
oosthoek van de Gasstraat zijn de Etab. De Gryse, verdeler van Maes Pils en andere bieren, in
een deel van de oude gebouwen van de firma De Kien ondergebracht. De westhoek van de
Gasstraat was café In ‘t Schuttershof. Het nr. 33 is de Adventkerk en de nrs. 35-39 een
woonflat.
Op de noordkant van de Rekollettenstraat brandde op 27.2.1983 het huis nr. 10 Een 80-jarige
inwoner werd verkoold. Ter hoogte van het onbebouwde perceel nr. 22 lag vroeger het Sint-
Rochusstraatje. Op de hoek van het straatje stond de herberg Het Hoveke. Ook bevond zich
daar de poort van het Rekollettenklooster. Het nr. 48 is sedert 1962 een school voor
buitengewoon lager onderwijs. De zusters van Heule vestigden zich daar in 1906, toen zij hun
school voor lager onderwijs aan de Sint-Jansput moesten verlaten. Tot na W.O.I had de school
twee ingangen. Een ingang voor de rijke kinderen aan de Rekollettenstraat en een ingang voor
de arme kinderen langs het Schoolpartje. Tijdens het bombardement van 26.3.1944 werd de
school zwaar getroffen en kwamen 9 zusters om. Die nacht werden in de Rekollettenstraat 11
huizen vernield. Op 21juli werd de straat opnieuw getroffen en kwamen er 10 mensen om.
Op het nr. 52 lag de kunstsmederij Halsberghe gebr., gesticht in 1897 en in 1962 overgebracht
naar de Industriezone van Kuurne. Het nr. 66 is café Het Zandschip. Men verkocht er vroeger
zand. Het nr. 68 was café In den Recolettenhof. Het nr. 104 is café Cambridge.

Extra info:
Zicht op de Rekollettenstraat vóór de heraanleg van het wegdek in 1965. De Rekollettenstraat loopt van de Overleiestraat tot de Noordstraat. Foto genomen vanuit de Noordstraat in de richting van de Overleiestraat.
In 1477 was de benaming Cloosterstraetken en in 1485 Straetkin alsoe men gaet ter Cloester waert. In 1571 en 1726 was de naam terug Cloosterstraetken maar in de 17de eeuw werd het Frére Mineurstraetjen en later in 1714 Grauwe Broerstraetkin. Pas vanaf 1719 was het Recolettestratien. In 1968 werd besloten de naam Recollettenstraat te wijzigen in Rekollettenstraat. De Rekollettenstraat ontleent haar naam aan het klooster van de Graubroeders of Minderbroeders dat werd gesticht op Overleie in 1458.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie