Meensesteenweg 2000

Meensesteenweg 2000

Meensesteenweg 2000

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Bi., K. Van de Meensestraat tot de Kortrijkstraat in Wevelgem.
Vroeger rijksweg nr. 9 Brussel-Duinkerke. Sedert oktober 1985 N 8. 365 won. 1021 bew. Pl.
E6-B7.
In 1640 was het de Straete naer Menene en in 1660 de Heerstraete die gaet van Cortryck naer
Meenen. In de 18de eeuw was het de Steenwegh van Meenen naer Cortryck, in de 19de eeuw
Menensteenweg en sedert 14.6.1968 Meensesteenweg. In Bissegem was voor 13.3.1981 het
deel ten oosten van Bissegemplaats de KORTRIJKSTEENWEG terwijl het deel ten westen de
Menensteenweg was. Het hoogste deel in Bissegem werd ook nog de Hoge Kortrijkstraat
genoemd.
De weg Kortrijk-Menen was aanvankelijk een aardeweg, die geplaveid werd door de
oktrooien van Karel VI van 14.8.1713 en 22.1.1723. Op 31.8.1723 werd de eerste steen
gelegd. Twee eeuwen later werd de weg opnieuw gemoderniseerd. De nieuwe richtlijn werd
goedgekeurd door het SK van 18.5.1945. De nodige onteigeningen gebeurden bij KB. van
8.7.1959. In 1959-60 werd de weg verbreed en voorzien van een koolwaterstofbedekking.
Meteen verdwenen ook de bomen langs de weg. In Bissegem werden de straatstenen door de
gemeente gebruikt voor het plaveien van andere straten. Op het brede trottoir met bomen aan
de zuidkant van de weg, tussen de Menenpoort en de spoorwegovergang, en in de oude
bedding van de tramsporen werden parkeerstroken aangelegd. De sporen van de buurttram
Kortrijk-Menen lagen aan de noordkant van de weg en liepen voorbij de spoorweg aan de
zuidkant. Ter hoogte van het kerkhof was er een halte, waar de sporen zich splitsten voor het
kruisen van de trams. In de bebouwde kom van Bissegem lagen de sporen in het midden van
de weg, wat menig ongeval veroorzaakte. Zo slipte op 17.10.1953 een wagen op de tramrails
en reed tegen café In den IJzer. Uit het wrak werden een dode en drie zwaar gewonden
gehaald. Ter hoogte van de Tuinwijk zwenkte de tram naar het zuiden door de velden, omdat
de elektrische leiding de vliegtuigen had kunnen hinderen. De eerste stoomtram naar Menen
reed op 13.2.1893. Vanaf 16.4.1933 werden elektrische trams ingelegd. De buurttram
Kortrijk-Menen werd afgeschaft door de GR van 26.7.1954. De tram reed voor de laatste maal
op 14.11.1957 en werd vervangen door autobussen. Tijdens het bombardement van het
vliegveld op 14.5.1943 viel ter hoogte van de Tuinwijk een bom midden op de straatweg. De
elektrische draden werden afgerukt en het tramverkeer was voor een hele tijd onderbroken.
Op 3.4.1907 besloot de Bissegemse GR dat “de automobielen en motocycletten” in de
dorpskom hun snelheid moesten beperken tot 10 km per uur en in het vlakke veld tot 30 km
per uur. Op 2 april 1955 bedroeg de verkeersdrukte 7.081 wagens per dag en in 1983 16.190
wagens per dag. De spoorwegovergang aan het Sint-Janskerkhof werd in 1960 vervangen
door een spoorwegbrug. De brug over de nieuwe ringlaan werd op 1.11.1979 voor het verkeer
opengesteld.
Het hoekhuis op de zuidkant van de Meensesteenweg was in de 19de eeuw al bekend als de
herberg In het Koninklijk Hof. Rond 1970 werd het huis ingericht tot fietsenwinkel en nadien
tot verkoopzaal van auto’s. Sedert 1983 is het de drukkerij Sansen. Het huis ernaast, nr. 3, was
tot 1950 Au Cheval Blanc, een niet te zindelijk restaurant, later een logement, waar in het
begin van deze eeuw Pierre Van Houtte koetsen verhuurde. Het nr. 5 was de herberg In het
Rootershof en na W.O.II café Rubens. Het nr. 7 was café Au Pavillon Français. In het nr. 11
woonde de herbergier en pottenbakker Jan Baptist Melaert. Sedert 1923 was het garage
Belgica, nadien en tot 1983 garage Verhulst met werkplaats die uitkwam in de Doornstraat.
Het nr. 15, op de oosthoek van de Doornstraat, is café A la Concorde, het enige overblijvende
café in deze rij, al vermeld in 1898. Het was tot rond 1982 lokaal van de
vinkenzettersvereniging De Vrije Vinkeniers, lid van het Nieuw Kortrijks Verbond, dat 18
verenigingen telt. Op de westhoek van de Doornstraat lag café De Kuiperij.
Op het nr. 83 ligt de Blanchisserie de Courtrai, waar textiel gebleekt en veredeld wordt voor
de textielbedrijven. De firma werd in 1920 opgericht op het terrein van de oude
openluchtblekerij Vercruysse-De Pantin met een oppervlakte van ca. 5 ha. Het nr. 87 is café
Club House, lokaal van de Vrije Vinkeniers en nr. 89 Sportkantine. Het erachter gelegen huis
voor de spoorweg, Metalen Gheysens, was in de l9de eeuw de hoeve Delplancke. Het nr. 121
tegenover het kerkhof is de garage Central, dealer van British Leyland. Nr. 123 Bar Vagabond
was vroeger café Het Kerkhof en daarna West-Vlaanderen. Het nr. 127 was café In de Stad
Leuven. Wat verder vielen er tijdens het bombardement van 10 mei 1940 bommen, waarbij 3
personen omkwamen. Op het nr. 135 is sedert een tiental jaren het materiaal van de dienst
Bruggen en Wegen ondergebracht. De firma Cimar, nr. 139, fabriceert tegels van
imitatiemarmer: ze werd opgericht in 1948. Het laatste huis tegen de grens met Bissegem was
in de l7de en l8de eeuw de herberg met brouwerij De Mol. Daar stond ook de “bariere” om het
“kasseigeld” te ontvangen. Deze herberg was een laag huisje dat in de jaren 1940 verdween.
De bushalte op die plaats wordt nog De Mol genoemd.
In Bissegem is het nr. 173 bar La Frégate. Het nr. 22 op de westhoek van de Rootputstraat is
café La Terre Promise, gebouwd op het einde van de vorige eeuw. De bushalte op die plaats
wordt ook Terre Promise genoemd. Heel wat verder is het nr. 367 café De Zwaan, ook nog
genoemd De Vluchteling naar een T.V.-feuilleton. Het nr. 373 is de apotheek Baert, opvolger
van Vanden Broucke. Vanden Broucke was de eerste apotheker van Bissegem. Hij vestigde
zich ca. 1938 op Bissegemplaats en in 1942 in de Meensesteenweg 373. Voor W.O.I lag op
die plaats café Au Marchand de Lin. Het nr. 381, thans een likeurwinkel, was in de l9de eeuw
café à l’Ours, later Café de la Victoire. Aan de Neerbeek stond in 1850 café De Brug. Enkele
huizen verder, nr. 391, was tot voor een tiental jaren café De Neerbeek, de oudste herberg van
Bissegem, al vermeld in 1595, in 1779 herberg, schepenhuis en brouwerij. In de tuin stond de
vogelmast van de St.-Sebastiaansgilde. Omtrent de hoek van de Driekerkenstraat stond in de
18de eeuw de Neerbeekkapel.
Vlak voorbij de Ringlaan verleent een weg toegang tot het vlasbedrijf van Josson, waar tot
1980 in betonnen putten geroot werd. Thans wordt er alleen nog gezwingeld. Het is het laatste
vlasbedrijf van Bissegem. Het nr. 485 is garage Vandevelde. Op de oosthoek van de
Kruiskouter ligt café De Gouden Hoek, vroeger The Jungle.
De vijf eerste huizen op de noordkant van de Meensesteenweg vormden in de 19de eeuw één
enkel gebouw, waarin de leerfabriek van Redgrave ondergebracht was. Het eerste huis, de
hoek, is nu de herberg de Noordlaan, al vermeld in 1898. Ernaast, het nr. 4, was in 1898 café
Au Vélodrome na W.O.II Astoria. Het nr. 12 was in 1898 café Au Faubourg de Menin. Op de
westhoek van de Moorseelsestraat stond de afspanning Den Doorn, die afgebeeld is op de
plattegrond van Sanderus uit 1640. In de 18de eeuw werd er logies verschaft aan reizigers te
voet en te paard. Er mocht wijn, bier, brandewijn en jenever worden geschonken. In de 20ste
eeuw werden er ook bouwmaterialen verkocht. Aan de straatkant stonden haverbakken voor
de paarden. Grote letters aan de gevel vermeldden: “In den Doorn, A l’Epine. Logement A.
Vannieuwenhuyse Bellier. Ecurie pour 20 chevaux”. Een gedeelte van het gebouw werd
ingenomen door de gareelmaker Van Nieuwenhuyse. Den Doorn werd in april 1955 gesloopt
voor de bouw van een benzinestation. Het perceel ten westen van den Doorn heette in de 18de
eeuw Den Haerent.
Een viertal huizen verder ligt een smal straatje dat uitkomt in de Moorseelsestraat en waarop
alleen achterdeuren uitkomen. Het straatje heeft geen officiële naam en wordt in de
volksmond het HAGESTRAATJE genoemd. Op de westhoek van het straatje, het nr. 28, lag
de herberg Au Car à Vapeur, na W.O.II In Sint-Sebastiaan. Andere nu verdwenen herbergen
uit het einde van de l9de eeuw die ook op de noordkant van de steenweg lagen, waren: In de
Terugkomst, In den Nieuwen Reiziger, In den Reiger, en Aux Dix Minutes. Het nr. 42 is bar
My Dove, vroeger Star Canteen. Het nr. 52 was tot in de jaren 1930 de olieslagerij van
Edouard Vander Mensbrugghe.
Het nr. 80 is café en dancing Sportwereld. Het voorlaatste huis van de rij, nr. 82, is bar
Sinatra. Ongeveer op die plaats stond er van 1570 tot 1880 een schorsmolen. Ertegenover lag
een weide van de blekerij Vercruysse die in 1921 door een jonge voetbalclub ingenomen
werd. Sporting Club Kortrijk werd gesticht in maart 1901 door een versmelting van
wijkploegen ontstaan rond 1895. De stichter was Joz. Destoop. Na samensmelting met F.C.
Courtraisien in 1919, werd de club genoemd Courtrai Sports. De opeenvolgende terreinen van
de ploeg waren: in 1904 het veld van Callens, in 1908 van Coornaert aan de
Kuurnsesteenweg, het veld van Bohez achter de St.-Antoniuskerk, een veld aan de
Gentsesteenweg en tenslotte in 1921 het terrein aan de Meensesteenweg. Op 25.8.1924 kreeg
de vereniging van de GR de toestemming om een ingang te maken aan de Meensesteenweg
met het opschrift “Courtrai Sports”. In 1926 werd de naam gewijzigd in Koninklijk Kortrijk-
Sport. In 1947 werd de oude tribune vervangen door een tribune voor 1200 toeschouwers. In
1971 fuseerden Koninklijk Kortrijk-Sport en Koninklijk Stade Kortrijk tot Voetbalklub
Kortrijk. Het ter rein kreeg toen de naam Guldensporenstadion.
Het complex tussen K.V.K. en de spoorweg was van de Textielfabriek van Oosterlynck,
opgericht in 1919. De magazijnen van deze firma lagen aan de Zandstraat.
Op 22.3.1866 besloot de GR een nieuwe begraafplaats aan te leggen ter vervanging van het
Magdalenakerkhof. De keuze viel op een terrein tussen de Meensesteenweg en de spoorweg
Kortrijk-Menen. De eerste begrafenis op het Sint-Janskerkhof was die van Emiel Moreels, een
tuinier uit de Zwevegemsestraat, op 1 juni 1888. De kapel werd omstreeks 1893 gebouwd.
Van 1889 tot voor de oorlog werd einde juni de St.-Jansommegang gehouden. Bij die
gelegenheid stond er aan de Meensesteenweg een lange rij kramen met huishoudelijke
voorwerpen, speelgoed en snoep. Thans worden op Sint-Jan (24 juni) de graven met bloemen
versierd. Bijna aan de grens met Bissegem stond in de 18de en 19de eeuw de Hospitaalmolen,
eigendom van het O.-L.-Vrouwehospitaal.
In Bissegem is nr. 104 café Het Hoog Huis of bar Tiki. Het Hoog Huis bestond al in 1688 en
is na de Neerbeek het oudste café van Bissegem. Er lag daar een bolletrog. Nr. 124 is bar
Macumba. Nr. 130 is de breigoedfabriek Delcour, gesticht in 1933. De firma telt 192
werknemers. Ter hoogte van dit huis greep er in april 1968 een frontale botsing plaats waarbij
een benzinetank ontplofte. Drie Fransen werden verkoold. In het huis nr. 190 kwamen tijdens
het bombardement van 21.7.1944 vier mensen om. Heel wat verder, op 25 m van de
Heulsestraat, stond in de 17de-18de eeuw de Plaatsmolen. In het voorlaatste huis voor de
Heulsestraat, nr. 308, werd voor W.O.I de vakvereniging van de Kristelijke Werklieden van
Bissegem gesticht. Op de hoek van de Heulsestraat stond in de 18de eeuw de herberg Den
Mierendrysch. Van ca. 1898 tot ca. 1914 café en gemeentehuis van Bissegem. Het huis werd
in 1922 afgebroken. Het nieuw gebouw was tot 1983 café In den IJzer, lokaal van de VOS.
(Vlaamse Oud-Strijders). Verder zijn er nog drie cafés nr. 326 De Russische Ponney, naar de
waard Gentiel Van de Ginste, die in Rusland paarden opkocht, nr. 330 Au Centre en nr. 340
De Beiaard. Op de twee hoeken van de Tuinwijk zijn nr. 390 bar Eldorado en nr. 448 bar La
Rose, vroeger Au Pingouin. De bushalte op die plaats wordt ook Eldorado genoemd. Op die
plaats zwenkte de tram vroeger en reed hij door de velden om het vliegveld te vermijden.
Verdwenen cafés aan de Meensesteenweg in Bissegem waren aan de zuidkant nr. 157 In de
Pauw, nr. 185 Saint-Christophe, Lion de Flandre, nr. 209 ‘t Hof van Commerce, nr. 267 Au
Chevalier, met achteraan een liggende vogelmast, nr. 291 Au Laboureur, Sint-Elooi, in ‘t
Nieuw Park, nr. 297 Miroir, nr.; 365 De Sportwereld vroeger De Halve Maan met een
bolletrog, nr. 375 A la Cloche, nr. 407 St.-Pieter, nr. 467 De Kongo en nr. 471 Bar Mimosa.
Aan de noordkant waren er café Royal, nr. 162 Taverne Audenaerde, nr. 222 De Handboog,
nr. 228 De Sterre, nr. 236 De Brouwerij, nr. 278 In den Haas, nr. 282 Vlaanderens Gasthof,
vroeger In het Molenhuis, nr. 292 In ‘t Zweerd. Voorbij Bissegemplaats was nr. 300 De
Voerman, nr. 308 De Vrede, nr. 318 Café des Alliés, nr. 328 ‘t Dambert, nr. 344 Detroit, nr.
378 Wevelgem en nr. 452, het laatste huis voor Wevelgem, café De Belle Vue, dat al bestond
in 1850. Deze buurt werd ook De Belle Vue genoemd.

Extra info:
Zicht uit 2000 op de huizen in de Meensesteenweg tijdens de onteigeningsprocedure en vóór de afbraakwerken. Een aantal huizen werden afgebroken voor de aanleg van de Burgemeester Lambrechtlaan (Westelijke Ring) en de Westelijke Ringbrug over de Leie.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie