Klakkaards Reke 2011

Klakkaards Reke 2011

Klakkaards Reke 2011

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Zwevegemsestraat tot de Sint-Denijsestraat. 21 won. 45
bew. Pl. G7.
De benaming Clackar komt al voor in 1660 in Clackarsbrugghe, een brug die over de beek lag
voor ze in de stadsgracht uitmondde ter hoogte van de huidige Wandelweg. Volgens de sage
is Klakkaard de geest van een Franse ridder, gesneuveld in 1302. Hij woonde onder de stenen
Klackarsbrugghe of Klakkaerts Hol. Met het gerammel van zijn zware ketens joeg hij de
mensen schrik aan. Ook waagde hij het in de huizen eten weg te nemen. Deze sage werd in
1840 genoteerd door F. Snellaert De officiële benaming Klakkaersreke werd gegeven door de
GR van 30.5.1876 wegens de nabijheid van de Klakkaarsbeek. Door de GR van 14.6.1968
werd het Klakkaards Reke. Sedert 1981 is het Klakkaerds Reke. Op het einde van de 19de
eeuw werd het steegje ook nog Ruelle De.Scheemaeker genoemd, naar de eigenaar Camille
De Scheemaeker, een industrieel in Torkonje. In de volksmond is het het Dievenpartje.
In 1852 stonden er 13 aaneengesloten huizen aan de ingang van de Zwevegemsestraat. De
andere huizen werden gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. In 1896 werd het steegje
geplaveid en werd de nauwe ingang aan de kant van de Sint-Denijsestraat verbreed om
toegang te verlenen aan de wagens van de brandweer. Op 5.11.1914 kwam een van de eerste
bommen op Kortrijk op de Klakkaerds Reke terecht, zodat een vrouw omkwam (nr. 8). Tot in
de jaren 1950 stonden er 48 huizen. Sedert koopt de stad de leegstaande huizen voor afbraak
en verliest het steegje meer en meer zijn eigen karakter. Zo kocht de stad vijf huizen in 1974.
In 1981 waren er nog 35 huizen met 57 bewoners. Nu heeft het steegje met zijn meestal
verwaarloosde huisjes de hoogste dichtheid van Noord-Afrikaanse gastarbeiders van Kortrijk:
11 of een vierde van de bewoners.

Extra info:
Het beluik Klakkaards Reke tussen de Zwevegemstraat en de Sint-Denijsestraat, toestand in april 2011. De benaming Clackar komt al voor in 1660 in Clackarsbrugghe, een brug die over de beek lag voor ze in de stadsgracht uitmondde ter hoogte van de huidige Wandelweg. Volgens de sage is Klakkaard de geest van een Franse ridder, gesneuveld in 1302. Op het einde van de 19de eeuw werd het steegje ook nog Ruelle De Scheemaeker genoemd, naar de eigenaar Camille De Scheemaeker, een industrieel uit Torkonje (Tourcoing, FR). In de volksmond werd het tevens het Dievenpartje genoemd. Tot in de jaren 1950 stonden er 48 huizen. Later werden de huizen systematisch opgekocht door de stad en werd de site volledig gerenoveerd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie