Kloosterstraat Marke

Kloosterstraat Marke

Kloosterstraat Marke

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van Markeplaats tot de Hellestraat. Lengte 305 m. 50 won. 202
bew. Pl. C9.
In 1789 was het de Strate loopende van de Oude Smisse naer de Plaets. In de 19de eeuw
maakte de straat deel uit van buurtweg 3 of HELLESTRAAT. Door het SK van 1.10.1910
kreeg het noordelijke gedeelte van de Hellestraat, naar het aldaar gelegen klooster, de naam
Kloosterstraat. De Kloosterstraat werd in 1879 bestraat. In 1964-65 werden er belangrijke
verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. Sedert 1947 wordt er met Sinksen in de buurt van de
Kloosterstraat een wijkkermis gehouden: tombola, wielerwedstrijd, kaarting, optreden van
muziekverenigingen en koffietafel.
Aan de oostkant van de straat ligt het klooster, opgericht in 1835 door de zusters Onbevlekt
Ontvangenis. De kapel dateert van 1863. In 1842 werd er een kostschool ingericht en in 1899
een weeshuis, Op de plaats van de zuidelijke vleugel van het klooster stond tot voor enkele
jaren een rij van zes huisjes loodrecht op de straat. Zij werden De Trapkes genoemd, omdat
zes trappen toegang verleenden tot de huizen. De huizen ten zuiden van het klooster worden,
naar het verdwenen café Het Konijnke, de Konijnenreke genoemd. Verderop is in het nr. 55
sedert 1978 de apotheek Colardyn gevestigd. Deze apotheek werd in 1971 op een andere
plaats in de Kloosterstraat opgericht.
Verdwenen cafés op de oostkant van de straat waren: in het nr. 3 De Vlasboot, nr. 5 Café de la
Brasserie, De Sterre en Het Konijnke dat ca. 1900 veranderde in Den Haas, Op de westkant
van de straat was het nr. 20 café De Beer, nr. 24 Café Belge, nr. 40 De Gouden Leerze, in
1968 gesloopt. Het was een café en schoenmakerij. Er hing daar een bolbaan. Op het einde
van de straat, nu een open plaats, stond café De Brug, tevens smidse. Op het einde van de
straat stond er ook een kleine kapel die in 1955 gesloopt werd toen een deel van het
oorlogskerkhof opgebroken werd. Het Mariabeeld werd een tijd in het arsenaal bewaard en
verdween.

Extra info:
De Kloosterstraat richting Plaats in de eerste helft van de jaren 1950. In de diepte bemerken we het rustoord Sint-Jozef, gebouwd in 1948. Rechts naast het klooster stonden enkele huisjes haaks op de straat. Deze huisjes, afgebroken in 1962, werden 'de trapkes op' genoemd. Er moesten een zestal treden worden beklommen om de huizen binnen te gaan. Links op de foto zien we de zijgevel van het verdwenen café (met bolletrog) 'In de Gouden Leerze' met ernaast de nog onbebouwde Kloosterstraat.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie