Schoolstraat in Heule

Schoolstraat in Heule

Schoolstraat in Heule

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Kortrijksestraat tot de Kransvijver. 20 won. 49 bew. Pl. C5.
Deze straat is ontstaan op het einde van de vorige eeuw. De naam komt voor vanaf 1930 en is
ontleend aan de school aan de noordkant van de straat. Op 1.9.1893 namen drie broeders Van
Dale hun intrek in een huis aan de Kortrijkse straat. In 1938-39 werden de aanpalende
gemeentegebouwen afgebroken en rees er een nieuw schoolcomplex uit de grond. Na W.O.II
waren er nog acht broeders. Broeder Walter Gheysens was de laatste broeder. Hij verliet de
school in augustus ‘83 en trok naar Varsenare. Het gedeelte van de school palende aan de
Schoolstraat behoort nu aan de stad terwijl het gedeelte aan de Kortrijksestraat en de
Hemelweg eigendom is van de Heulse Parochiale Werken. Het complex wordt in de
volksmond nog altijd “De Broederschool” genoemd.
In oktober 1957 kreeg de Schoolstraat een betonnen wegdek. De trottoirs dateren van 1959.
Tussen de Hemelweg en de Albrecht Rodenbachlaan werden in 1956-58 zes sociale woningen
gebouwd door de Mij. Heulse Heerd.

Extra info:
Kruispunt Schoolstraat en Albrecht Rodenbachlaan en de Kransvijver met zicht op de schoolstraat anno 1989.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie