Jakob Vandervaetstraat

Jakob Vandervaetstraat

Jakob Vandervaetstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H., K. Van de Molenstraat tot de Herdersstraat. 57 won.
155 bew. Pl. E5-E6.
Deze straat is ontstaan op het einde van de vorige eeuw. In 1890 was de officiële benaming
Verbekensreke. In 1900 was het de VERBEKESTRAAT en vanaf 1910 werd de straat
meegerekend met de Molenstraat. Ca. 1940 werd het de HUGO VERRIESTSTRAAT en op
13.3.1981 de Jakob Vandervaetstraat. Jakob Vandervaet was de zoon van Gillis, koster van
Heule. Hij werd geboren ca. 1529, vermoedelijk in Heule. In 1843-46 was hij koorknaap in de
O.-L. Vrouwekerk van Kortrijk. Hij week uit naar Wenen en werd er kapelmeester aan het
hof. Hij schreef 72 motetten, 11 hymnen en 10 missen. Hij overleed vroegtijdig in Wenen in
1567.
De eerste huizen in deze straat werden op het einde van de vorige eeuw gebouwd door
Philemond Verbeke, geboren in Kortrijk in 1867 en kleermaker op het Sint-Amandsplein. De
huizenrij nrs, 53-67, die loodrecht op de straat staat en de huizen nrs. 69-77 staan bij de
bejaarden nog bekend als VERBEKENSREKE of Spruitensreke, omdat Verbeke eens betrapt
werd op het heimelijk wegnemen van spruiten op het veld.
Aan de oostkant van de straat bevindt zich de hoofdingang van het voetbalveld, vroeger
bekend als Stade (Zie Stadelaan). De twee cafés aan de overkant van de straat getuigen nog
van deze periode. Het nr. 116, de noordhoek van de Stadelaan, is café De Keeper, terwijl de
zuidhoek nr. 118 café Derby is. Naast café De Keeper nr. 114 lag in de jaren 1940 het café In
de Nieuwe Stade, voor de oorlog In den Stratosfeer. Het nr. 102 is de meubelfabriek Verlinde,
opgericht in 1933. Het nr. 148 was café In het Oud Izegem.

Extra info:
Muurkapel aan de Jakob Vandervaetstraat 102.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie