Belfort binnen

Belfort binnen

Belfort binnen

Het Kortrijkse belfort is een overblijfsel van de vroegere kleine halle, die voor het eerst in 1248 vermeld wordt. De halle stond ten dienste van de wevers en volders, die er hun weefsels aan de man brachten. In de toren hing de stormklok en werden de gemeentelijke keuren bewaard. In de loop van de 14de eeuw werd de functie van uurslager overgenomen door een vernuftige automaat. Na de slag van Westrozebeke (1382) werd de halle heropgebouwd.Toen de toren in het begin van de 16de eeuw dreigde in te storten, werd de bovenbouw ontmanteld en werd de toren met een verdieping verlaagd.Kort daarop verhuisde de halle naar het huidig Schouwburgplein. De oude halle werd omgebouwd tot een woonhuizenblok. Onder burgemeester de Schinckele werd het beeld van Mercurius op de spits geplaatst.In 1896 besliste men de verkrotte woningen rond de toren te slopen. Het scheelde niet veel of het halletorentje verdween zelf onder de sloophamer.In 1994 werd een volledig nieuwe beiaard van 48 klokken opgehangen in de halletoren. Deze beiaard werd geschonken door De Kortrijkse Verzekering n.a.v. haar 75-jarig bestaan.

Object hiërarchie: 1 items