Balk 7 Afgoderij van Salomo.jpg

Balk 7 Afgoderij van Salomo.jpg

Balk 7 Afgoderij van Salomo.jpg

De Raadszaal op de eerste verdieping van het stadhuis heeft een plafond met stevige, lange eiken balken. De uiteinden van vier houten overspanningen hebben elk een kleurrijk beschilderde versiering. De acht afbeeldingen horen samen. Ze stellen elk een vrouwenlist voor, en de inspiratie daarvoor komt uit de Bijbel, uit de Oudheid of uit middeleeuwse volksverhalen.
De voorlaatste afbeelding toont koning Salomo (of Salomon). Hij richt zijn gevouwen handen naar een afgodsbeeld, geplaatst op een slanke zuil. Drie dames in zijn gezelschap doen hetzelfde. Salomo, de wijze zoon van koning David, leefde in de 10de eeuw voor Christus. Zijn wijsheid was spreekwoordelijk. Op hoge leeftijd kreeg hij echter heidense vriendinnen, die hem verleidden en aanzetten tot het houden van afgodendiensten. De afgoderij van Salomo wordt beschreven in het Bijbelse boek der Koningen. Het ging zo ver dat God zelf hem strafte door een scheuring van zijn koninkrijk. In de 16de en de 17de eeuw werd het verhaal van Salomo door de Reformatie aangegrepen om het vereren van heiligenbeelden in de Roomse Kerk aan de kaak te stellen.

Object hiërarchie: 1 items