Prinses Marie-Joséplein

Prinses  Marie-Joséplein

Prinses Marie-Joséplein

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Jan Breydellaan tot de Passionistenlaan. 22
won. 61 bew. Pl. G6.
De straatnaam Marie-Joséplaats werd gegeven door het SK van 5.5.1933 en door de GR van
14.6.1968 gewijzigd in Prinses Marie-Joséplein. Prinses Marie-José werd in 1906 geboren in
Oostende als dochter van koning Albert I. In 1930 trouwde zij met Umberto, de kroonprins
van Italië. Zij was koningin van Italië van mei tot juni 1946. Toen Italië een republiek werd,
vestigde zij zich in Zwitserland.
De eerste plannen voor de aanleg van het Marie-Joséplein dateren van 1906. In 1929 werd de
richtlijn vastgelegd. De definitieve richtlijn werd goedgekeurd door de GR van 21.10.1937.
De bestrating werd in 1938 uitgevoerd.
Het Prinses Marie-Joséplein is een stemmig pleintje met op de achtergrond de St.-Janskerk.
Op de middenberm tussen de twee rijvakken prijken 20 esbomen en staan er twee banken
voor de wandelaars. Aan de oostkant van het plein werd er in 1939 over de spoorweg een
ijzeren voetgangersbrug aangelegd met aan elke kant 37 treden. Dit brugje werd in 1964
afgebroken voor de aanleg van een tunnel, die al in 1934 door het stadsbestuur bij de minister
van verkeerswezen aangevraagd werd. De tunnelwerken werden in 1963 aangevat en waren
op 13.9.1964 voltooid. In 1979, met het ophogen van de spoorwegberm, werd een hogere
tunnel gebouwd. Op het nummer 13 woonde Ere-Algemeen Rijksarchivaris Etienne Sabbe,
die er op 15.1.1969 overleed.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie