Oorlogsgedenkteken Aalbeke

Oorlogsgedenkteken Aalbeke

Oorlogsgedenkteken Aalbeke

De gemeente Aalbeke moest tijdens de Eerste Wereldoorlog een hoge tol betalen. Op een bevolking van amper 2 000 inwoners telde men 125 weggevoerden, 150 opgeëisten, 4 burgerlijke gevangenen, 10 zieken, 5 gekwetsten, 12 weduwen en 30 wezen. Het monument vermeldt 20 slachtoffers. In 1920 werd de opdracht gegeven voor de uitvoering van het gedenkteken. Het gedenkteken kreeg de vorm van een ronde zuil in arduinsteen, bekroond met een leeuw die zijn voorpoot op een trofee laat rusten. Op het voetstuk is een kraaiende haan in een lauwerkrans afgebeeld.Voor de aanleg en de onthulling werden kosten nog moeite gespaard. Een optocht bij deze gelegenheid bracht 53 maatschappijen op de been waaronder 15 muziekkorpsen. Aalmoezenier Debeir uit Kortrijk sprak de redevoering uit. Na de Tweede Wereldoorlog werd vooraan het beeld, een plaket aangebracht met de namen van de gesneuvelde soldaten en van de burgerlijke slachtoffers. Naar aanleiding van de heraanleg van de dorpskern Aalbeke wordt het beeld eind 2011 verplaatst naar een groenzone voor de kerk.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie