Kleine Marktstraat

Kleine Marktstraat

Kleine Marktstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Marktstraat tot de Doenaertstraat. Lengte 270 m. 4
won. 15 bew. Pl. D8.
Door het SK van 1.8.1910 werd aan deze straat de naam Kleine Marckestraat gegeven. De
straat ligt immers in het verlengde van de Marktstraat.
De Kleine Marktstraat werd op het einde van de 19de eeuw aangelegd voor privé-doeleinden.
In het begin van deze eeuw werd de weg in het kadaster ingeschreven als openbare weg.
Aanvankelijk was het een grintweg. In februari 1952 werd een betonnen wegdek aangelegd.
Vooraan is alleen de noordkant van de straat bebouwd. Verder paalt de noordkant aan de
Markebeek en het vormingsstation.
Aan de zuidkant staat helemaal vooraan een kapel met als opschrift “O.L.V. van Groeninghe
B.V.O. / 1914-1918 / Uit dankbaarheid”. Deze kapel stond oorspronkelijk in de Marktstraat.
Zij werd gebouwd door brouwer Debrabandere uit dankbaarheid omdat zijn zoon Rafaël in
1918 ongedeerd van het IJzerfront terugkwam. Achter de kapel ligt de hoeve van Robert
Casier. Zij werd op 21.2.1975 voor 800.000 fr. door de gemeente aangekocht. Sedert 1981 is
er de verblijfshoeve van de Van Clé-kinderboerderij in ondergebracht.
In de weide verderop, tussen de kinderboerde rij en de pannenfabriek, werd door de Duitsers
in 1917 het vliegveld Jasta 10 aangelegd.

Extra info:
Openbare werken; aanleg van een collector aan de Kleine Marktstraat te Kortrijk-Marke.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie