Baliestraat - Openbare werken Marke

Baliestraat - Openbare werken Marke

Baliestraat - Openbare werken Marke


Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Kleine Marktstraat tot de Hellestraat. 4 won. 15 bew. Pl. D9.
De Baliestraat is de langste straat in het B.P.A. Ter Doenaert. De straatnaam werd gegeven
door het SK van 18.6.1973. Een balie is een slagboom aan de toegang tot een privé-weg of
een domein. Het is ook een afsluiting of hekwerk. De Baliestraat omsluit als het ware de
sociale woonwijk Ter Doenaert, die aan de westkant van de straat ligt.
Het B.P.A. nr. 10 Ter Doenaert werd goedgekeurd door het KB. van 4.4.1972. De woonwijk
werd in mei 1978 officieel opengesteld. Naar het uitzicht van de lage huizen en de 25
witgekalkte huurhuizen wordt de wijk in de volksmond De Kasbah genoemd. 50 % van de
bewoners zijn uit Marke afkomstig. De anderen komen uit Kortrijk, waar ze moeilijk aan een
sociaal woonhuis raken.
Ter Doenaert I wordt begrensd door de Hellestraat, de Baliestraat, de Blauwhuisstraat en de
Spinnersstraat. De 137 sociale woningen werden door de Markse bouwmaatschappij Mijn
Tehuis in vier aanbestedingen gebouwd: 51, 25, 27 en 34 huizen. De werkzaamheden werden
in 1972 aangevat. De straten werden in 1973 aangelegd. In 1972 werden de eerste huizen
bewoond. De huizen werden verkocht met uitzondering van de 25 witgekalkte huurhuizen.
Tussen de Lijnzaadstraat en de Blauwhuisstraat werden in 1976 8 huizen gebouwd door de
C.O.O. Marke en in 1982 18 huizen door Leiedal.
De straatnamen in Ter Doenaert I werden gegeven door het SK van 18.6.1973. Zij werden
geïnspireerd door Bert Dewilde en komen uit de vlasterminologie. .
Ter Doenaert II wordt begrensd door de Markebeek, de Baliestraat en de Blauwhuisstraat. De
straten werden getrokken in 1976-77. De 50 eerste huurwoningen werden in 1980-81 door
Mijn Tehuis gebouwd ten noorden van de Druartstraat en de Boondriesstraat. De straatnamen
in Ter Doenaert II werden gegeven door het schepencollege van 18.6.1973 en zijn ontleend
aan oude toponiemen uit Marke, hoewel ze soms uit een heel ander deel van de gemeente
komen.
De straten aan de oostkant van de Baliestraat werden in 1973 aangelegd. De gronden aan deze
straten werden door Leiedal verkaveld voor individuele woningbouw. De eerste huizen
werden in 1975 bewoond.
De gronden aan de noordkant van de Baliestraat werden in 1973 door Leiedal aangekocht
voor de oprichting van een ambachtelijke zone. De oppervlakte van deze zone werd beperkt
door de aanleg van de Ringlaan. Twee firma’s kwamen er zich vestigen, de drukkerij Delabie
en de firma Terca. De drukkerij Delabie werd gesticht op Walle en vestigde zich in 1976 aan
de Baliestraat. Ter hoogte van de drukkerij was er in 1940-41 een schietbaan van de Duitsers
voor lichte artillerie of antitankgeschut. Door een verdwaald projectiel ontstond er toen een
brand op de hoeve Vande Woestijne, thans Cisterciënzerplein

Extra info:
Openbare werken: aanleg van een collector langs de Markebeek (deel tussen de Kleine Marktstraat en de Vagevuurstraat), werkzaamheden aan de huidige rotonde van de Rekkemsestraat, de Markebekestraat en de Baliestraat te Kortrijk-Marke.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie