Minister Vanden Peereboomlaan

Minister Vanden Peereboomlaan

Minister Vanden Peereboomlaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Aalbeeksesteenweg tot de
Weggevoerdenlaan. 99 won. 293 bew. Pl. F7.
De oorspronkelijke benaming BOULEVARD DU MIDI PROLONGE werd door de GR van
24.2. 1902 gewijzigd in Vanden Peereboomlaan en op 14.6.1968 in Minister Vanden
Peereboomlaan. Jules Vanden Peereboom (Kortrijk 1843 - Anderlecht 1917) was doctor in de
rechten. Van 1872 tot 1884 was hij gemeenteraadslid van Kortrijk, van 1884 tot 89 minister
van spoorwegen en van 1896 tot 99 minister van oorlog. Als dusdanig schonk hij aan de stad
de Hallen terug, die als kazerne gebruikt waren. Het was een kleine man, die gebogen liep.
Hij leefde zeer eenvoudig en deelde snoep en fooien uit. De kinderen noemden hem papaatje.
Deze 25 m brede laan werd in 1890 aangelegd. In 1922 verkeerde het wegdek in slechte staat.
De blokstenen werden toen vervangen door een 4 m brede middenstrook van straatstenen. In
1900 stonden er 39 en in 1931 71 huizen. Met uitzondering van het nr. 60 werden alle huizen
vernield door de bombardementen van 1944. Tijdens de luchtaanval van 26 maart kwamen 9
bewoners om. Het weerhuisje, dat voordien aan de Waterpoort stond, werd in 1903 midden op
het driehoekige pleintje aan het oosteinde van de Minister Vanden Peereboomlaan opgericht.
Het werd in 1944 vernield. Voor W.O.II werd er jaarlijks paardenmarkt gehouden. Elk paard
moest dan even de laan op en neer draven om zijn hoedanigheden te tonen. De Minister
Vanden Peereboomlaan vormt de grens tussen de H. Hart- en de Sint-Maartensparochie. In
1983 bedroeg de verkeersdrukte 3.100 wagens per dag.
Het hoekhuis op de noordkant van de Minister Vanden Peereboomlaan was in het eerste kwart
van deze eeuw café De Ketel. Enkele huizen verder lagen Café des Sports en het lokaal van
de Militaire Kring. Het nr. 62 is sedert 1962 de Mormonenkerk. Het nr. 62b is de drukkerij
Beyaert Sioen, in 1882 gesticht op de Grote Markten in 1898 naar de Minister Vanden
Peereboomlaan overgebracht. Aan het nr. 68 bouwde Pieter Laigneil op het einde van de
vorige eeuw een kunstpottenbakkerij. De gebouwen werden in 1929 overgenomen door Jozef
Verhoye, die er een van de belangrijkste poppenfabrieken van Europa oprichtte. De firma
Unica, in de volksmond het Puppekot, werd in 1944 vernield. De nieuwe fabriek brandde op
23.8.1971 volledig uit. Het was ook het einde van de poppenfabricatie. De verkoopzaal van
speelgoed werd naar de Ringlaan overgebracht. Op de plaats van de fabriek werd het
flatgebouw Berkenhof opgetrokken, met o.m. het Huis der notarissen, voorheen in de
Kasteelstraat.
Op het einde van de laan werd in 1890 een jongenschool van de broeders Van Dale gesticht.
De nieuwe gebouwen van het Sint-Paulusgesticht, op 27.5.1900 ingewijd, werden vernield
door de oorlogen. In 1953 werden nieuwe klaslokalen gebouwd. In 1983 waren er nog 9
broeders. De Sint-Paulusschool is samen met de Lovie in Poperinge de laatste school van de
broeders Van Dale. In Kortrijk wordt basisonderwijs en in Poperinge buitengewoon onderwijs
gegeven.

Extra info:
De Minister Vanden Peereboomlaan was voor de Tweede Wereldoorlog een van de mooiste straten van Kortrijk.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie