Plechtigheden Kongregatiekapel 1907

Plechtigheden Kongregatiekapel 1907

Plechtigheden Kongregatiekapel 1907

Op zondag 27 october 1907werd door de Mans-Kongregatie een Plechtigheid der Gedurige Aanbidding georganiseerd in de Kongregatiekapel op de Wapenplaats (huidig President Rooseveltplein). De Kongregatiekapel stond aan de westkant van de Wapenplaats, tegenover de Oude Kasteelstraat. De neogotische kapel van de Jezuiëten werd op 08.12.1859 ingewijd. De kapel werd in 1938 afgebroken voor de bouw van de flat "White Residence", zo genoemd naar de naam van de eigenaars, de familie De Witte-Lietaer uit Lauwe. Het President Rooseveltplein noemde men van 1793 t.e.m. 1816 "Exercitieplaetse". De benaming Wapenplaarts komt reeds voor vanaf 1815. In 1945 werd de naam gewijzigd in F.D. Rooseveltplein als blijk van erkentelijkheid tegenover Amerika die een grote bijdrage leverde aan de bevrijding. Pas sedert 14.06.1968 is de naam President Rooseveltplein.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie