Hospitaalweg Marke

Hospitaalweg Marke

Hospitaalweg Marke

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Markebekestraat naar het noordwesten. Lengte 250 m. 6
won. 23 bew. Pl. D8.
De Hospitaalweg maakte in de l9de eeuw deel uit van buurtweg 24 of OVERSTEEKWEG,
een voetpad dat leidde naar de veerboot over de Leie. Door het SK van 1.8.1910 werd de
naam gewijzigd in OVERZETVOETWEG. Enkele jaren later werd het de Hospitaalweg.
De Hospitaalweg werd in 1959 geplaveid. Hij leidt naar een hoeve tegen de Leie, thans
bewoond door Hubert Coopman. Priester Leopold Slosse werd daar geboren. Aan de westkant
van de Hospitaalweg staan de gebouwen van de hoeve Van Nieuwenhuyse, vroeger eigendom
van het O.-L.-Vrouwehospitaal van Kortrijk. De hoeve met 8 ha grond werd door de staat
onteigend om er een NMBS atelier voor spoorwegwagons op te richten. Na de stakingen van
1960 werd daarvan afgezien. De werkplaatsen bleven in Doornik. De terreinen werden
verkocht aan de firma Lannoo. Thans is er het bouwmaterialenbedrijf A.C.V.K. Achter de
Hospitaalhoeve en tegen de Leie lag voor W.O.I de steenbakkerij Ghesquiere. De groeve
werd na W.O.I gebruikt als vuilnisbelt en als dusdanig gesloten door het SK van 17.3.1967.
Langs de spoorweg leidt een weg westwaarts naar de N.V. Decoene Decor. Aan de oostkant
van de Hospitaalweg liggen de magazijnen van Blondeel, bedrijf voor sanitaire artikelen.

Extra info:
Zicht uit 1939 genomen uit de Hospitaalweg naar de hoek van de Markebekestraat en de spoorwegtunnel van de 'Yzerenpoort'. De huizenrij werd in 1948 gesloopt om een langere en bredere tunnel te kunnen maken. Het huis met voordeur op de hoek was eertijds het café 'In Lauwe Wandeling'.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie