Kanaal Bossuit-Kortrijk met nieuwe sluis te Moen 1973

Kanaal Bossuit-Kortrijk met nieuwe sluis te Moen 1973

Kanaal Bossuit-Kortrijk met nieuwe sluis te Moen 1973

Luchtfoto van de nieuwe sluis op het kanaal op 11 september 1973 met op de achtergrond de toen reeds afgegraven heuvel en uitgebroken tunnel (Souterrain). Het sluis was toen afgewerkt maar het stuurhuis ontbreekt nog alsook de brug over het sluis in de Kraaibosstraat. In het midden, links van de nieuwe sluis is het oude kanaal te zien met de Sint Pietersophaalbrug en het brugwachtershuisje. Verder op de oude vaart is nog een tweede voorlopige brug te zien die aangelegd werd om de afgegraven grond van de rechter oever te kunnen afvoeren. De grote witte vlek links is het plateau dat ontstaan is door het opvoeren van de afgegraven grond van de tunnelheuvel en dat nu het natuurreservaat Orveytbos (26 hectare) is.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie