Sint-Janslaan

Sint-Janslaan

Sint-Janslaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Wijngaardstraat tot de Spoorweglaan. 14 won. 36 bew. Pl.
G7.
Van de middelleeuwen tot in het midden van de 19de eeuw was de Sint-Janslaan een
wandelweg met aan de oostkant de stadsgracht en aan de westkant eenlaagshuizen bewoond
door werklieden en arme mensen. Het rioolwater van aanpalende straten kwam bovengronds
in de brede stadsgracht terecht. Het stilstaand water van de gracht verspreidde hierdoor een
verpestende geur. In 1858 werd de gracht over de helft van zijn lengte gedempt. De andere
helft volgde enkele jaren later. Op die plaats werd een brede laan aangelegd, die door de GR
van 7.8.1866 de benaming Sint-Jansvestinglaan, Rue Boulevard Saint-Jean, kreeg. Nadien
werd het Sint-Janslaan.
Aan de oostkant van de Sint-Janslaan was het nr. 1 het voddenmagazijn van Pol
Vandenberghe dat op 19.10.1888 uitbrandde. Een andere ramp in de Sint-Janslaan was de
brand op 17.6.1903 van het houtmagazijn van Victor Mattelaer. Het nr. 3 was in het begin van
deze eeuw café De Lante. Het nr. 13, nu een bloemendiscount, was café Het Volksrecht, waar
op 20. 10.1898 het nieuw lokaal van de socialisten ingewijd werd. Eraan verbonden was ook
hun bakkerij en winkel. De socialisten bleven er tot rond 1937, toen hun nieuw lokaal in de
Slachthuisstraat in gebruik genomen werd. Het nr. 23, vroeger garage Vande Velde, is sedert
1980 het Hobby Center.
Aan de westkant van de Sint-Janslaan, hoek Wijngaardstraat, staat de speelgoedwinkel Au
Bon Marché. Ernaast ligt het restaurant De Bosse, dat herinnert aan de daar gevestigde gilde
van de Busseniers (Zie Wijngaardstraat). Op die plaats werd op 13.11.1892 het nieuw lokaal
van de Gilde van Ambachten ingewijd. Van 1918 tot rond 1935 was de drukkerij Vooruitgang
er ondergebracht. Het weekblad van het Kristen Werkersverbond De Volksmacht werd er
gedrukt. Het neogotisch gebouw werd in 1931 grotendeels gesloopt. Wat verder lag het
magazijn van de firma Weyts, groothandel in sanitaire artikelen, gesticht in 1913. De Gilde
kocht het magazijn en bouwde er in 1979 de nieuwe kantoren van het Christelijk Ziekenfonds.
Voorbij De Gilde staat de sombere gevel van het Provinciaal Technisch Instituut. In de 19de
eeuw lag daar het ZYPTELAND, een achterbuurt die tot aan de Vlamingenstraat reikte. In
1895 werden 82 huisjes, waartoe het Zypteland behoorde, gesloopt voor de bouw van de
Beroepsschool, die op 6.2.1899 geopend werd. Koning Albert bezocht de school op
19.4.1929. De Stedelijke Hogere en Middelbare Technische School werd op 1.1.1956 door de
provincie over genomen en kreeg de benaming Provinciaal Technisch Instituut.
Het nr. 14, het voorlaatste huis, was voor W.O.I het logementshuisje A l’Espérance. Nadien
was het café Windsor en daarna Twenty One. Het was een pleisterplaats voor punkers.
Wegens nachtlawaai, vandalisme en geweldplegingen op voorbijgangers werd het café in
november 1982 gesloten. Twee verdwenen cafés uit 1898 zijn Au Boulevard St.-Jean en In
Autrijve.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie