Luingnestraat

Luingnestraat

Luingnestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
A. Van de Bergstraat tot de Piro Lannoostraat. 91 won. 239 bew. Pl.
C12-C14.
In de l7de-l8de eeuw heette deze straat SCHORBECKSTRATE of Schorbekestraete loopende
van het Schaminkel naer de kercke ‘t Aalbeke.In 1752 Straete van den Hoogmolen naer ‘t
Schaminkel Het Schaminkel was een oude herberg. In 1762 was het de Straete loopende naer
den Hooghen Molen en ook Straete loopende van Cortryck naer Tourcoigne. In 1764 was het
de TOURCOINGSCHESTRAETE. Sedert het begin van de l9de eeuw is het buurtweg 1 of
Luignestraat. In de wandeling werd de straat ook nog VREDESTRAAT genoemd, omdat er
daar voor W.O.II drie herbergen stonden met deze benaming: La Paix op het nr. 123, De
Nieuwe Vrede nr. 169 en Au Quartier de la Paix nr. 193. Voorbij de Malgrétoutstraat ligt de
westkant van de straat op Moeskroen. Deze kant wordt er Rue du Plavitout genoemd, een
naam die al voorkomt in 1706.
Op de oostkant van de Luingnestraat lag in de l8de eeuw op de hoek van de Bergstraat de
hoeve Ter Cruyseecke. Op de zuidhoek van de Steertstraat staat een kleine moderne veldkapel
met H. Hartbeeld. Verderop is het nr. 161 café en feestzaal Rozendaal, gebouwd in 1973. Het
is het lokaal van de wielertoeristen De Vredetrappers.
Op de westkant van de Luingnestraat staat op de hoek van de Bergstraat café De Smisse. In
dit eenlaagshuis was tot 1945 een hoefsmid gevestigd. Het is thans het lokaal van het
Feestkomitee, de Burgerbescherming en de toneelvereniging ‘t Zal wel gaan.
Op de zuidhoek van de Zevekotestraat staat de Hoge Molen, opgericht in 1753 ter vervanging
van de Hooghmeulen, die in 1714 in de vlammen opging. Een andere naam is Messiaen’s
molen. Hij is sedert 4.4.1944 beschermd. Op 9.5.1980 werd hij samen met 417 m² grond door
het stadsbestuur voor 1.000.000 fr. aangekocht. De molen werd in 1985 gerestaureerd. Naast
de molen staat sedert 1934 een mechanische maalderij.
Op de noordhoek van de Malgrétoutstraat staat Moulinskapelle, een oude achthoekige
bakstenen veldkapel met O.-L.-Vrouwebeeldje. Zoals in alle veldkapelletjes is het beeldje
nieuw. De oude beeldjes werden sedert W.O.II gestolen of door de eigenaars verwijderd.

Extra info
Zijzicht op de Hoge Molen, opgericht in 1753 op de hoek van de Luingnestraat en de Zevekotestraat. Hij wordt ook Messiaen's molen genoemd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie