Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Verordening (voor de bezette streken van België) betreffende de vervaldagen van door de Belgische Provincies uitgegeven Kasbons. - Kasbons
Kennisgeving, uitgaand van de Gouverneur Generaal van België von Falkenhausen, de Kwartiermeester Generaal Hahndorff en Opperbevelhebber Sixt von Armin, van de vaststelling van de vervaldata van kasbons die door de Belgische Provincies zijn uitgegeven naar aanleiding van de lening die werd aangegaan om de opgelegde krijgsbelasting te betalen; de Gouverneurs en Hoofden van het Burgerlijk Bestuur in de Provincies nodigen de houders uit om hun kasbons op de vervaldata in te leveren bij de bank.
Wereldoorlog I

Object hiërarchie: 1 items