Radiomuseum in het Muziekcentrum

Radiomuseum in het Muziekcentrum

Radiomuseum in het Muziekcentrum

Toen Radio 2 West-Vlaanderen in 2003 het omroepgebouw aan het Conservatoriumplein verliet, was er geen plaats meer voor de historische collectie, die behalve een massa geluidsopnames ook affiches, foto's en heel wat apparatuur bevatte. De vzw Omroepmuseum, verbonden aan de VRT, nam de historische collectie over en gaf die in bruikleen aan het Kortrijkse stadsbestuur. In 2004 werd in het Muziekcentrum een tentoonstelling georganiseerd met de stukken onder de naam ‘Transistories’. In het Muziekcentrum werd de collectie een tijd lang permanent tentoongesteld, daarna verdween ze in depots.
De collectie bestaat uit toestellen, documentatie, bandopnames en archief van Radio2 West-Vlaanderen. De apparatuur omvat studiomateriaal en radio’s. In de deelcollectie studiomateriaal bevinden zich mengpanelen, microfoons, bandrecorders en dergelijke meer.
Het papieren archief is samen met het klankarchief overgedragen aan het Rijksarchief Kortrijk.

Object hiërarchie: 1 items