St-Elooisdreef

 St-Elooisdreef

St-Elooisdreef

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Kuurnsesteenweg tot de Guido Gezellewandeling. 35
won. 102 bew. Pl. F5.
In de 19de eeuw was het buurtweg 80 of COUCKENSDREVE, omdat de weg naar deze
hoeve liep. Omstreeks 1932 werd het Sint-Elooidreef en vanaf 14.6.1968 Sint-Elooisdreef.
De Sint-Elooisdreef was een aardeweg met aan weerskanten sierlijke populieren. Het was een
aanvoerweg voor het roten van vlas, afkomstig van Heule-Watermolen en Sinte-Katherina. De
rooilijn van de straat werd vastgelegd door een KB. van 22.12.1932. In 1934 werden de eerste
huizen gebouwd aan het noordeinde van de straat. Het stadsbestuur kocht in 1935 grond om
de straat op 15 m breedte te brengen. Na W.O.II verdwenen de bomen langs de dreef en op de
plaats van de weiden kwamen huizen. In mei 1950 werd een betonnen wegdek gegoten.
Aan de westkant van de Sint-Elooisdreef, bijna aan de Leie, ligt een gebouw, dat sedert 1933
eigendom is van de familie Steverlynck. Een steen naast de poort draagt het opschrift ,”‘t
Rootershof / hersteld / in ‘t jaar O.H. 1933 / door K. Noppe”. In de 19de eeuw was de
benaming Coucke’s hof en in de eerste helft van de 20ste eeuw Haezebroucks. Deze hoeve
bestond al in de 18de eeuw. Zij werd in de 19de eeuw geëxploiteerd door de gebroeders
Callens. Bij de hoeve, op de hoek van de Parkietenlaan, staat de Bomkapel (Zie
Parkietenlaan). Verder op het nr. 32 woont André Dequae, die voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en viermaal minister geweest is. Op de westhoek van de Antoon
Van Dycklaan staat villa Leieroosje, waar tijdens de Leieslag van 1940 een commandopost
van het Belgisch leger ondergebracht was.
Aan de oostkant van de Sint-Elooisdreef werd op 29.11.1958 de eerste steen gelegd van de
Sint-Pius X-kerk. De kerk werd op 5.9.1959 door Mgr. De Smedt ingewijd. Achter de kerk
ligt de basisschool Sint-Pius X

Extra info:
Vlastransport op de Leie. Op de achtergrond ziet men de Sint-Elooisdreef die leidt naar het Rootershof.
"'t Rootershof" was tot 1948 de hoeve waar het kroostrijk gezin Baldewijn Steverlynck - Cecile Van Dycke woonden (tweede vrouw van Baldewijn na het overlijden van Isabelle Rodenbach in 1938). De familie installeerde zich daarna in de majestueuze villa "Rozenkrans" aan de Koning Leopold III laan.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie