Gravin Beatrijslaan 1967

Gravin Beatrijslaan 1967

Gravin Beatrijslaan 1967

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Theodoor Sevenslaan tot de Dokter Snellaertstraat.
3 won. 94 bew. Pl. H7.
Door het SK van 17.6.1966 kreeg deze nieuwe straat de naam Beatrijslaan en door de GR van
14.6.1968 Gravin Beatrijslaan. De straat werd in dezelfde periode aangelegd. Zij is thans
grotendeels bebouwd. Beatrijs werd geboren in Leuven in 1225. Zij huwde in 1241 met
landgraaf Hendrik Raspon en na zijn overlijden in 1247 met Willem van Dampierre. Willem
overleed vier jaar later en Beatrijs kwam in Kortrijk wonen, waar ze de naam kreeg van
Vrouwe van Kortrijk. Door haar tussenkomst werd de Groeningeabdij van Marke naar
Kortrijk overgebracht. Zij zou het miraculeus beeldje van O.-L.-Vrouw van Groeninge aan de
Groeningeabdij geschonken hebben. Gravin Bratrijs overleed in 1288 en werd begraven in de
abdij van Marquette

Object hiërarchie: 1 items

Locatie