Sint-Jorisstraat 1970

Sint-Jorisstraat 1970

Sint-Jorisstraat 1970

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Burgemeester Reynaertstraat tot de Spoorweglaan. 9 won.
22 bew. Pl. F7.
In 1585 was het het Roosemarynstraetken. Op het einde van de 18de eeuw komt ook nog de
benaming Strontstraetjen voor. De ROSEMARIJNSTRAAT werd door de GR van 24.6.1841
herdoopt tot Sint-Jorisstraat, als herinnering aan de Sint-Joriskapel en de Sint-Joriswijk
waarin de straat ligt.
De Rosemarijnstraat lag aan de binnenkant van de stadsgracht. Op die plaats lagen de
Verlorenkosttoren en de Zwijnskosttoren die in 1684 gesloopt werden. In het begin van de
19de eeuw was de Rosemarijnstraat een mooie wandelweg met drie rijen Italiaanse populieren.
In 1815 stonden er aan de oostkant van de straat 12 huizen met 55 bewoners. Aan de westkant
lag de stadsgracht die in 1839 gedempt werd. Op 20.10.1840 besloot de GR op die plaats een
brede laan aan te leggen. De oude richtlijn, die in het verlengde van de Hazelaarstraat lag,
werd een tiental meter naar het westen verschoven. De vrijgekomen grond werd aan de
eigenaars van de aanpalende percelen geschonken, op voorwaarde dat ze een muur van 4,75
m zouden bouwen en dat er van op de straat geen daken zichtbaar zouden zijn. In 1842 was de
verlegde St.-Jorisstraat, op twee percelen na, volgebouwd. De straat werd hetzelfde jaar
geplaveid.
Thans zijn de meeste huizen aan de oostkant van de straat meestal achtergebouwen van de
Doorniksestraat: het vroegere warenhuis Innovation, de Centrale Boekhandel, de Nationale
Bank en de firma Gheysens. In 1845 werd er het Hôtel de l’Aigle d’Or opgericht, dat de
achterkant was van het café met dezelfde naam in de Doorniksestraat. Het hotel heeft maar
een twintigtal jaren bestaan. Ongeveer op die plaats, nrs. 23-3 1, werd na W.O.I het eerste
flatgebouw van Kortrijk opgericht. Op het einde en na W.O.II lag daar bar Picadilly, die druk
bezocht werd door Engelse soldaten. Thans is er het ontmoetingshuis Bertennest, het lokaal
van de Vlaamse Oud-strijders, het Katoliek Hoogstudentenverbond, de Vlaamse-Nationale
Jeugd en het Priester Daensfonds gevestigd.
Op de hoek van de Burgemeester Reynaertstraat lag voor W.O.II de Nationale Bank. Het
gebouw werd samen met de aanpalende huizen tijdens het bombardement van 21.7.1944
vernield. Het nr. 4 was in de jaren 1930 de koffiebranderij van A. Verschuere-Lammertijn.

Extra info:
Zicht op de Sint-Jorisstraat na de wegenwerken en vernieuwing van het wegdek in 1970. De Sint-Jorisstraat is gelegen tussen de Burgemeester Reynaertstraat en de Spoorweglaan.
In 1585 noemde de straat het Roosemarynstraetken en op het einde van de 18de eeuw kwam ook nog de benaming Strontstraetjen voor. De straat werd in 1841 herdoopt tot Sint-Jorisstraat, als herinnering aan de Sint-Joriskapel en de Sint-Joriswijk waarin de straat ligt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie